Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 19 czerwca 2024 r.

Protokół nr III.2024

Obrady rozpoczęto 2024-06-19 o godz. 16:34:05, a zakończono o godz. 18:32:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Anna Kwiatkowska
 2. Michalina Jakubowska
 3. Judyta Kuśmierczyk
 4. Irena Biegus
 5. Bogusław Litwinowicz
 6. Wojciech Smrokowski
 7. Jarosław Ronczka
 8. Michał Kiner
 9. Tomasz Kiziak
 10. Marcin Siemieniec
 11. Żaneta Bienia
 12. Magdalena Bradel

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad; - 16:34:00

2. Przedstawienie porządku obrad; - 16:40:00

2.1. Wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez wprowadzenie: na wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego w pkt 6 ppkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów - projekt druk nr 38/24 oraz na wniosek Burmistrza ppkt 18 - uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt druk nr 37/24, ppkt 19 - podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów - projekt druk nr 454/24 i ppkt 20 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku - projekt druk nr 39/24 - 16:40:00

Głosowanie wniosku Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego o wprowadzenie do prządku obrad w pkt 6 ppkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów - projekt druk nr 38/24 - 16:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Magdalena Bradel, Michał Kiner, Michalina Jakubowska, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Wojciech Smrokowski, Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 18 - uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt druk nr 37/24 - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Magdalena Bradel, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Bogusław Litwinowicz, Judyta Kuśmierczyk, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski, Irena Biegus
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 19 - podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów - projekt druk nr 454/24 - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michalina Jakubowska, Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Tomasz Kiziak, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Magdalena Bradel, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 20 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku - projekt druk nr 39/24 - 16:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Żaneta Bienia, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Michalina Jakubowska, Marcin Siemieniec, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji; - 16:44:00

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II Sesji RM - 16 maja 2024 r. - 16:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Magdalena Bradel, Judyta Kuśmierczyk, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska przyjęła protokół z poprzedniej sesji tj. 16 maja 2024r.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Baborów za 2023 rok; - 16:46:00

Burmistrz Gminy – Tomasz Krupa poinformował,  że są w raporcie zadania, które zostały rozpoczęte w 2023r. z terminem realizacji w 2024r. Raport nie wyczerpuje wszystkich informacji poruszanych podczas Komisji w tym  dotyczących inwestycji. Podczas ostatniej Komisji Budżetu omówiono szczegółowo zadania inwestycyjne z 2023r. ,planowane do wykonania w 2024r. i latach kolejnych. Są to m.in.  inwestycje Subregionalne np. Region Południowy dał takie możliwości, że w ramach partnerstwa Gmina może składać wnioski o dofinansowanie jest to centrum przesiadkowe przy ul. Ratuszowej i zatoka autobusowa przy ul. Wiejskiej w Baborowie przy ZSP. Drugi projekt Subregionalny dot. wniosku o remonty remiz OSP.

Zwrócił się o ewentualne pytania dot. raportu 

4.1. przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2023 rok – 16:46:00

Przew. RM Jarosław Ronczka poinformował, że do Urzędu Miejskiego nie wpłynęło zgłoszenie wraz z listą poparcia mieszkańców zamierzających wziąć udział w debacie.

Radni nie podjęli dyskusji nt. raportu o stanie Gminy Baborów.

4.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 31/24; - 16:49:00

Głosowanie w sprawie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 31/24; - 16:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwalę nr III/18/2024, która stanowi zał. nr 3 do protokołu.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2023 r., ocena wykonania budżetu za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium; - 16:50:00

5.1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – 16:50:00

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  stanowi zał. nr 4 do protokołu.

5.2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. - 16:51:00

Przewodniczący  Rady Miejskiej zapoznał Radę z uchwałą  Nr S/74/2024 z dnia 24 kwietnia 024r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.- zał. nr 5 do protokołu.

5.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów, - 16:58:00

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Litwinowicz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023r.- zał. nr 6 do protokołu.

5.4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2023 r. , - 17:05:00

Przewodniczący RM odczytał uchwałę  nr  A/78/2024  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2023 r. - zał. nr 7 do protokołu.

5.5. dyskusja, - 17:09:00

Radni nie podjęli dyskusji nt. przedmiotowego sprawozdania.

5.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 r. - projekt druk nr 32/24 – 17:10:00-  zał. nr 8 do protokołu.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 r. - projekt druk nr 32/24 - 17:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Jarosław Ronczka, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Tomasz Kiziak, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwalę nr III/19/2024, która stanowi zał. nr 9 do protokołu.

5.7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 rok - projekt druk nr 33/24; - 17:11:00- zał. nr 10 do protokołu.

Głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 rok - projekt druk nr 33/24; - 17:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/20/24, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach: - 17:15:00

6.1. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 r. - projekt druk nr 35/24; - 17:15:00zał. nr 12 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 r. - projekt druk nr 35/24; - 17:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Magdalena Bradel, Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Michalina Jakubowska, Bogusław Litwinowicz, Irena Biegus, Tomasz Kiziak, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/21/24, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.

6.2. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 36/24; - 17:28:00zał. nr 14 do protokołu

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 36/24; - 17:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/22/24, która stanowi zał. nr 15 do protokołu.

6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( lokal mieszkalny - ul. Kościuszki 4 m. 5 w Baborowie) - projekt druk nr 18/24; - 17:30:00 – zał. nr 16 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( lokal mieszkalny - ul. Kościuszki 4 m. 5 w Baborowie) - projekt druk nr 18/24; - 17:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/23/24, która stanowi zał. nr 17 do protokołu.

6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( Lokal mieszkalny - ul. Rynek 2 m.2 w Baborowie)- projekt druk nr 20/24; - 17:31:00- zał. nr 18 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( Lokal mieszkalny - ul. Rynek 2 m.2 w Baborowie)- projekt druk nr 20/24; - 17:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/24/24, która stanowi zał. nr 19 do protokołu.

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty( lokal mieszkalny przy ul. Rynek 1 m.3 w Baborowie) - projekt druk nr 25/24; - 17:31:00zał. nr 20 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty( lokal mieszkalny przy ul. Rynek 1 m.3 w Baborowie) - projekt druk nr 25/24; - 17:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/25/24, która stanowi zał. nr 21 do protokołu.

6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.nr 1949/9 w Baborowie) - projekt druk nr 22/24; - 17:32:00- zał. nr 22 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.nr 1949/9 w Baborowie) - projekt druk nr 22/24; - 17:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/26/24, która stanowi zał. nr 23 do protokołu.

6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 352/16 w Baborowie)- projekt druk nr 23/24; - 17:33:00- zał. nr 24 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 352/16 w Baborowie)- projekt druk nr 23/24; - 17:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/27/24, która stanowi zał. nr 25 do protokołu.

6.8. ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 1087260- ul. Nowa w miejscowości Baborów- projekt druk nr 24/24; - 17:34:00- zał. nr 26 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju  Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 1087260- ul. Nowa w miejscowości Baborów- projekt druk nr 24/24; - 17:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/28/24, która stanowi zał. nr 27 do protokołu.

6.9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 26/24 – 17:36:00 – zał. nr 28 do protokołu

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 26/24 - 17:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Tomasz Kiziak, Jarosław Ronczka, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Michał Kiner, Żaneta Bienia, Irena Biegus
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/29/24, która stanowi zał. nr 29 do protokołu.

6.10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 19/24; - 17:36:00 – zał. nr 30 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 19/24; - 17:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/30/24, która stanowi zał. nr 31 do protokołu.

6.11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 27/24; - 17:37:00- zał. nr 32 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 27/24; - 17:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Wojciech Smrokowski, Tomasz Kiziak, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/31/24, która stanowi zał. nr 33 do protokołu.

6.12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja w Dzielowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 28/24; - 17:39:00- zał. nr 34 do protokołu.

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja w Dzielowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 28/24; - 17:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Michał Kiner, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/32/24, która stanowi zał. nr 35 do protokołu.

6.13. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 29/24 – 17:40:00 – zał. nr 36 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 29/24 - 17:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Magdalena Bradel, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Tomasz Kiziak, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/33/24, która stanowi zał. nr 37 do protokołu.

6.14. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 30/24 – 17:43:00 - zał. nr 38 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 30/24 - 17:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Irena Biegus, Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/34/24, która stanowi zał. nr 39 do protokołu.

6.15. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Księżym Polu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 34/24 – 17:44:00- zał. nr 40 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Księżym Polu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 34/24 - 17:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Magdalena Bradel, Michał Kiner, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/35/24, która stanowi zał. nr 41 do protokołu.

6.16. ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika" - projekt druk nr 309D/23 – 17:45:00

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna

Radny Tomasz Kiziak zadał pytanie dot. zmiany sposobu użytkowania ziemi. Jak to się ma do planowanych inwestycji na tym terenie, czy to nie koliduje ze sobą. Zespołem objęty jest przysiołek Wierzbno czy to oznacza, że tam nic nie będzie mogło być realizowane. Na tym terenie wydane są warunki zabudowy czy będzie możliwa realizacja tej zabudowy.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że zgodnie z podejmowanymi ustaleniami w oparciu o zapisy ustawowe nie można zmieniać formy zagospodarowań w głównej mierze patrzymy na aspekty  przyrodnicze w Dolinie Złotnika bliżej Wierzbna. Kwestią najważniejszą jest ochrona tego środowiska. Dużo łąk zniknęło, po tej uchwale będzie to niemożliwe.

Głosowanie w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika" - projekt druk nr 309D/23 - 17:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Żaneta Bienia, Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Michał Kiner, Magdalena Bradel, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Michalina Jakubowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/36/24, która stanowi zał. nr 42 do protokołu.

6.17. przyznania stypendiów dla uczniów - projekt druk nr 38/24 – 17:49:00

Przew. Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego przedstawiła opinię nt. złożonych wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów ZSP.

Głosowanie w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów - projekt druk nr 38/24 - 17:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/37/24, która stanowi zał. nr 43 do protokołu.

6.18. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt druk nr 37/24 – 17:50:00- zał. nr 44

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt druk nr 37/24 - 17:51:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Bogusław Litwinowicz, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Magdalena Bradel, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/38/24, która stanowi zał. nr 45 do protokołu.

6.19. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów - projekt druk nr 454/24 - 17:52:00

Głosowanie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów - projekt druk nr 454/24 - 17:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/39/24, która stanowi zał. nr 46 do protokołu.

6.20. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku - projekt druk nr 39/24 – 17:53:00- zał. nr 47 do protokołu.

Burmistrz Gminy – Gmina Baborów składa  jako jedna z ostatnich Gmin wniosek o   wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z uwagi na to, ze pierwsze założenie które było wskazane mówiły o planowanej  budowie budynku wielorodzinnego na Osiedlu Akacjowym.  Z uwagi, że budynek ma mieć parter i trzy piętra Gmina odstąpiła od lokalizacji w tym miejscu z uwagi na zagospodarowanie przestrzenne z istniejąca zabudową. Została wyznaczona nowa lokalizacja przy ul. Głubczyckiej tj. wjazd w kierunku tzw. starej bazy gazu. Tam zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, następnie dokonano podziału, scalenia działek  by wyznaczyć działkę i czekano na rozstrzygnięcia pewnych zapisów wskazujących na realizację, montaż finansowy. Do dzisiaj nie ma jasnych informacji co do finansowania. Dalej nie wiadomo jak obecny rząd dokona zmian. Kiedy gmina przystępowała do projektu na przyszłość lokatorzy mieli zostać  właścicielami po kilku latach.  Według nowych projektowanych zapisów  dojście do własności ma być usunięte, pozostawione wkład własny.  Wkład własny jest częścią montażu finansowego. Składa się on z wielu czynników. Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Dopłat i wkładu najemców i kredytu, który zaciąga Spółka. Zachodzi dylemat dlaczego ktoś ma włożyć wkład własny, jeżeli nie będzie miał dojścia do własności. Spółka w porozumieniu z kancelarią prawną wysłała do wszystkich udziałowców w spółce tj. samorządów  z południowej Opolszczyzny informację, która radnym należy przekazać. Ma być to w formie uchwały protestującej, wskazującej, że nie ma zgody na to żeby usunąć dojście do własności. Jednak jest za mało czasu bo informacja jest od kilku dni. Baborów i trzy gminy odmówiły podjęcia  przed wakacjami uchwały wskazując na dodatkowe argumenty. Nie chcąc tracić czasu Gmina nie chce stracić możliwości jak potoczy się wszystko pozytywnie w najbliższych miesiącach. Może się okazać, że przystąpimy do inwestycji. Uchwała Rady umożliwi złożenie wniosku co nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Na bieżąco będzie się analizowało całą sytuację. Nic nie stoi na przeszkodzie by grunt przekazać Spółce  2025r. , ponieważ w budżecie konieczne jest zaplanowanie środków na odprowadzenie podatku VAT i mamy nadzieję, że wszystkie sprawy formalne w nowej ustawie zmieniającej zostaną wyjaśnione i jak będzie wyglądał nabór do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Ta uchwała daje możliwość burmistrzom, wójtom, prezydentom na złożenie wniosku o dopłatę z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa. Gmina te środki przekazuje dla Spółki i tym samym podwyższamy udziały w tej spółce. Nie chcemy blokować sobie możliwości by nikt nie zarzucił, że nie można podjąż pewnych działań.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku - projekt druk nr 39/24 - 18:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska, Anna Kwiatkowska, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr III/39/24, która stanowi zał. nr 48 do protokołu.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; - 18:03:00

Przewodniczący RM poinformował, że:

- pełnił dyżury w Urzędzie Miejskim

- uczestniczył  wraz z Burmistrzem w obchodach Dnia Dziecka Langowie, zawodach OSP w Baborowie, I rajdzie rowerowym im. S. Tokarza i biegu Baborowa im. E.Gorczyńskiego

8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; - 18:04:00

Burmistrz Gminy poinformował, że:

- prowadził sprawy związane z uzyskaniem wszelkich zgód do inwestycji, postępowań przetargowych.

9. Wolne wnioski i informacje; - 18:07:00

Nastąpiła zmiana quorum - 18:20:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Marcin Siemieniec

Przew. RM poinformował, że do RM wpłynęło pismo  ze Starostwa Powiatowego  Głubczycach dot. zapytania czy Gmina Baborów nadal deklaruje chęć współfinansowania remontu w/w odcinka drogi  drogi relacji Baborów- Dzielów w kwocie 50 tys zł -pismo stanowi zał. nr 49 do protokołu.

Wicestarosta Artur Czechowicz – poinformował, że temat tego odcinka drogi znany jest od wielu lat jak i stan techniczny tej drogi. Od  ok.2 lat przedstawiciele przedsiębiorstwa AGRO Matejka byli zainteresowani, prowadzone były rozmowy w Starostwie w Głubczycach wsparciem remontu tej drogi. Byłoby to zrobione metodą trwalszą, która pozwoli na ileś lat temat tej drogi zamknąć, by była ona przejezdna. Byłoby to korzystne dla mieszkańców Dzielowa jak i ul. Powstańców. Zostały oszacowane koszty na  ok.160 tys zł. Były rozmowy z Burmistrzem i przedstawicielem AGRO Matejka. Taka forma współpracy jest korzystna dla wszystkich. Powiat Głubczycki nie będzie miał takich środków, by wykonać ten remont, przy współpracy jest to możliwe do wykonania. W ubiegłym roku poczyniono duże starania i wykonano ścinkę poboczy na tej drodze. Pracowała tam koparka przy współpracy z AGRO Matejka i rolnikami. Droga  jest przygotowana i można wykonać prace. Poprosił o pozytywne ustosunkowanie się do prośby.

Przew. RM – poinformował, że nie będzie prowadzona dyskusja w tym punkcie, bo nie ma tego w statucie. Wstępnie umówione jest spotkanie z udziałem Starostwa i tam zostanie to omówione.

Burmistrz Gminy – dyskusja może odbywać się na Komisji Budżetu. Poinformował, że wszelkie pomysły współpracy są pozytywnie odbierane. Jednak nigdy jednoznacznie nie powiedział, że będzie Radzie proponował przekazanie 50 tys zł na realizację nie gminnej inwestycji.  Od 2020 roku  Gmina Baborów prosiła Starostwo o przekazanie Gminie tej drogi. Gmina wówczas prosiła Starostwo tylko o załatanie ubytków i Gmina przejęłaby tę drogę i nie byłaby już dawno drogą powiatową tylko gminną i Gmina by za nią odpowiadała. Podczas Komisji pojawił się temat kosztów bieżących na utrzymanie dróg gminnych. Koszty są w wysokości ok.60 tys zł. Obecnie jest nowe zestawienie kosztów, opłat za umieszczenie urządzeń typu wodociąg i kanalizacja w pasie drogi powiatowej. Przedstawiona kwota na Komisji  wynosiła 39 tys zł a od 1 stycznia kwota będzie wynosiła ok. 50 tys zł tzw. podatku do Powiatu. Co roku Gmina taki wkład daje do Starostwa. W ciągu dwóch  kadencji to jest  kwota 500 tys zł, która będzie przekazana do Powiatu. Pokazane inwestycje na posiedzeniu Komisji pokazują rozległość gminnych inwestycji, które Gmina  precyzyjnie planuje od kilku lat. Co roku zapraszani byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Głubczycach i radnych Powiatu na spotkania, na których omawiano wszystkie zadania. Dla Gminy najważniejszym zadaniem związanym z infrastrukturą drogową jest przebudowa Rynku, który został przejęty od Powiatu, przez co odciążany jest Powiat od wysokich kosztów remontu. Gmina realizuje inwestycję związaną z przebudową  układu komunikacyjnego ul. Kolejowa-ul. Opawska, gdzie w ulicy Opawskiej wbudowujemy potężne kolektory odpierające wody również z dróg powiatowych. Kolejna inwestycja budowa mostu Raków- Tłustomoty, która odciąży drogę powiatową. Będzie składany wniosek o przejęcie drogi Boguchwałów-Wierzbno do Sułkowa i Powiat będzie odciążony z przyszłych kosztów. Najważniejsza inwestycja dla ochrony części miasta tj. odciążenie i zrównoważenie przepływu samochodów ciężarowych tj. wykonanie łącznika pomiędzy ulicą Raciborską i ul. Opawską wraz z budową mostu. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, to dobrze, że oferuje chęć finansowania, co jest zgodnie z art.16 ustawy  o drogach publicznych. Zaproponował, by na Komisji Budżetu ten temat  omówić. Na dzisiaj Gmina ma ogłoszony przetarg na remont remiz, co jest ważne po względem bezpieczeństwa. Jest wniosek o zakup samochodów do jednostek w systemie ratowniczo-gaśniczym i nie wiadomo ile Gmina będzie musiała dołożyć do projektu. Są kolejne remizy w Baborowie, wymiana oświetlenia drogowego, planowana jest budowa centrum, przebudowa dróg gminnych, gdzie nie wiadomo jakie ceny będą po przetargach. Gmina nie ma wolnych środków na gminne zadania. Konieczny jest remont trzech budynków komunalnych, gdzie wykonanie jednej dokumentacji projektowej to koszt ok.20 tys zł. Pokrycie większych nakładów  wiąże się ze zwiększeniem pożyczki, kredytów dla Gminy.   W 2020 roku nie było takiego obłożenia inwestycjami i wówczas można było o tym rozmawiać. Na dzień dzisiejszy jest za wiele niewiadomych i byłoby to niegospodarnością, gdyby Gmina podejmowała już teraz kolejne wezwania.

Przeprosił obecnych i opuścił obrady z uwagi na informacje o zerwanych dachach, podtopionych posesjach w Gminie., które maja miejsce .

Radny Michał Kiner – wskazał jako radny i mieszkaniec Dzielowa, że konieczny jest remont tej drogi i będzie zabiegał o to, by go jak najszybciej i najskuteczniej przeprowadzić.

P.Ewa Matejka – stwierdziła, że występuje nie tylko jako przedstawiciel przedsiębiorstwa AGRO Matejka, ale wszystkich rolników. Przez mosty jest ograniczenie 15 t. a jest to jedyna droga by wyjechać z pól samochodami ciężarowymi i ciągnikami z miejscowości Dzielów.  Po istniejącej nawierzchni nie da się już jechać  rolnicy  i przedsiębiorstwo są zablokowani.

Przew.RM – stwierdził, że rozumie sytuację, ale na sesji na pewno nie zostanie podjęta wiążąca decyzja. Poprosił o cierpliwość do czasu spotkania roboczego

Wicestarosta Powiatu – wypowiedź Burmistrza miała pesymistyczny  wydźwięk, stąd można się spodziewać w którą stronę decyzja może pójść. Bez wsparcia Gminy Powiatowi nie uda się wykonać naprawy tej drogi. Mimo wszystko ma nadzieję, że na spotkaniach  dojdzie się do jakiegoś konsensusu i wspólnie zostanie to wykonane.

Radny  B.Litwinowicz – stwierdził, że kiedy Powiat remontował ul. Powstańców zebrane było 80 cm pospółki i ta droga jest przygotowana do ciężkich obciążeń. Jeżeli ma być zrobione tylko sfrezowanie i położenie nawierzchni to dla rowerów i aut osobowych , natomiast gdy wjedzie ciężki sprzęt to po roku będzie wyglądała tak jak teraz. Stąd wątpliwość czy te środki są zasadne, jeżeli ma być to tylko na rok lub dwa lata. Może to, że jest w takim stanie ludzie mniej jeżdżą. Jeżeli ta droga ma być wykorzystywana przez ciężki sprzęt to trzeba ją odpowiednio  przygotować.

Wicestarosta  Powiatu- jeżeli chodzi o aspekt techniczny to  nie mówi się o dużej inwestycji bo to kosztowałoby miliony, a do tego nie dojdzie w najbliższych latach,  bo na to nikogo nie stać. Ten remont  załatwiłby sprawę na kilka lat. Przykładem jest droga na Szczyty, która została zrobiona dokładnie taka samą metodą.

Radny W.Smrokowski – stwierdził, że to, że droga jest w takim stanie a nie innym to plus, chodzi o bezpieczeństwo. Tam nikt nie pojedzie więcej jak 10-15 km/h, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Widzi jaką prędkością jeżdżą przez Sułków przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h.

P.E.Matejka – to nie róbmy w ogóle żadnej drogi  to będzie bezpiecznie.

10. Zakończenie obrad; - 18:32:00

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął obrady III sesji RM.