Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - III Sesja RM - 19 czerwca 2024 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 19 czerwca 2024 R. O GODZ. 16:30
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ III SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 4. 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Baborów za 2022 rok;
  1. 4.1. przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2023 rok

   PDFRaport o stanie Gminy Baborów za 2023 rok.pdf (401,29KB)

  2. 4.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 31/24;

   PDFP-URM-031-24 - wotum zaufania Burmistrzowi za 2023 rok.pdf (351,15KB)

 5. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2023 r., ocena wykonania budżetu za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium;
  1. 5.1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

   PDFZB-475-24 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.pdf (4,89MB)

  2. 5.2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.

   PDFUchwała Nr S-74-2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 rok.pdf (114,31KB)

  3. 5.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów,

   PDFWniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.pdf (387,98KB)

  4. 5.4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2023 r. ,
  5. 5.5. dyskusja,
  6. 5.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 r. - projekt druk nr 32/24

   PDFP-URM-032-24 - zatwierdzenie sprawozdania za 2023 rok.pdf (203,80KB)

  7. 5.7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 rok - projekt druk nr 33/24;

   PDFP-URM-033-24 - absolutorium za 2023 rok.pdf (201,85KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 6.1. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 r. - projekt druk nr 35/24;

   PDFP-URM-035-24 - zmiana uchwały budżetowej oraz zmiany do budżetu na 2024 r.pdf (1,13MB)

  2. 6.2. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 36/24;

   PDFP-URM-036-24 - zmiana WPF.pdf (3,60MB)

  3. 6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( lokal mieszkalny - ul. Kościuszki 4 m. 5 w Baborowie) - projekt druk nr 18/24;

   PDFP-URM-018-24 - lokal mieszkalny Kościuszki 4 m.5 w Baborowie.pdf (325,19KB)

  4. 6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( Lokal mieszkalny - ul. Rynek 2 m.2 w Baborowie)- projekt druk nr 20/24;

   PDFP-URM-020-24 - lokal mieszkalny ul. Rynek 2 m.2.pdf (297,88KB)

  5. 6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty( lokal mieszkalny przy ul. Rynek 1 m.3 w Baborowie) - projekt druk nr 25/24;

   PDFP-URM-025-24 - lokal mieszkalny Rynek 1 m.3 w Baborowie.pdf (300,55KB)

  6. 6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.nr 1949/9 w Baborowie) - projekt druk nr 22/24;

   PDFP-URM-022-24 - sprzedaż działki nr 1949-9 przy ul. Głubczyckiej.pdf (502,92KB)

  7. 6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 352/16 w Baborowie)- projekt druk nr 23/24;

   PDFP-URM-023-24 - sprzedaż działki nr 352-16 przy ul. Ogrodowej.pdf (502,76KB)

  8. 6.8. ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 1087260- ul. Nowa w miejscowości Baborów- projekt druk nr 24/24;

   PDFP-URM-024-24 - przebieg drogi gminnej - ulica Nowa w Baborowie.pdf (4,93MB)

  9. 6.9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 26/24

   PDFP-URM-026-24 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczony- cz.dz.19-7 Tłustomosty.pdf (645,81KB)

  10. 6.10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 19/24;

   PDFP-URM-019-24 - zmieniajaca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.pdf (296,67KB)

  11. 6.11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 27/24;

   PDFP-URM-027-24 - dotacja do zabytku - kościół w Babicach.pdf (308,32KB)

  12. 6.12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja w Dzielowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 28/24;

   PDFP-URM-028-24 - dotacja do zabytku - kościół w Dzielowie.pdf (310,00KB)

  13. 6.13. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 29/24

   PDFP-URM-029-24 - dotacja do zabytku - kościół cmentarny w Baborowie - sklepienie.pdf (307,70KB)

  14. 6.14. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 30/24

   PDFP-URM-030-24 - dotacja do zabytku - kościół cmentarny w Baborowie - podłoga.pdf (310,66KB)

  15. 6.15. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Księżym Polu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 34/24

   PDFP-URM-034-24 - dotacja do zabytku - kościół w Księżym Polu.pdf (309,49KB)

  16. 6.16. ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika" - projekt druk nr 309D/23

   PDFP-URM-309D-23 - ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika”.pdf (16,11MB)

 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
 8. 8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 9. 9. Wolne wnioski i informacje;
 10. 10. Zakończenie obrad;