Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- 17 czerwca 2024r. godz. 16:00

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

informuje,

że w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie 
odbędzie się posiedzenie Komisji
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji;
 2. 2. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2024r.;

  PDFPLAN PRACY KBIRG_RM_Baborow.pdf (100,91KB)

 3. 3. Analiza zadań inwestycyjnych wykonanych w 2023r. oraz zaplanowanych na bieżący rok;
 4. 4. Informacja o kosztach utrzymania i remontu dróg gminnych w 2023 roku;

  PDFZestawienie kosztów biezacego utrzymania dróg gminnych w 2023r.pdf (194,67KB)

 5. 5. Informacja o kosztach i wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023r.

  PDFKoszty i wydatki OPS za 2023r.pdf (107,92KB)

 6. 6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 6.1. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 r. - projekt druk nr 35/24;

   PDFP-URM-035-24 - zmiana uchwały budżetowej oraz zmiany do budżetu na 2024 r.pdf (1,13MB)

  2. 6.2. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 36/24;

   PDFP-URM-036-24 - zmiana WPF.pdf (3,60MB)

  3. 6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( lokal mieszkalny - ul. Kościuszki 4 m. 5 w Baborowie) - projekt druk nr 18/24;

   PDFP-URM-018-24 - lokal mieszkalny Kościuszki 4 m.5 w Baborowie.pdf (325,19KB)

  4. 6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( Lokal mieszkalny - ul. Rynek 2 m.2 w Baborowie)- projekt druk nr 20/24;

   PDFP-URM-020-24 - lokal mieszkalny ul. Rynek 2 m.2.pdf (297,88KB)

  5. 6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty( lokal mieszkalny przy ul. Rynek 1 m.3 w Baborowie) - projekt druk nr 25/24;

   PDFP-URM-025-24 - lokal mieszkalny Rynek 1 m.3 w Baborowie.pdf (300,55KB)

  6. 6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.nr 1949/9 w Baborowie) - projekt druk nr 22/24;

   PDFP-URM-022-24 - sprzedaż działki nr 1949-9 przy ul. Głubczyckiej.pdf (502,92KB)

  7. 6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 352/16 w Baborowie)- projekt druk nr 23/24;

   PDFP-URM-023-24 - sprzedaż działki nr 352-16 przy ul. Ogrodowej.pdf (502,76KB)

  8. 6.8. ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 1087260- ul. Nowa w miejscowości Baborów- projekt druk nr 24/24;

   PDFP-URM-024-24 - przebieg drogi gminnej - ulica Nowa w Baborowie.pdf (4,93MB)

  9. 6.9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 26/24

   PDFP-URM-026-24 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczony- cz.dz.19-7 Tłustomosty.pdf (645,81KB)

  10. 6.10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 19/24;

   PDFP-URM-019-24 - zmieniajaca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.pdf (296,67KB)

  11. 6.11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 27/24;

   PDFP-URM-027-24 - dotacja do zabytku - kościół w Babicach.pdf (308,32KB)

  12. 6.12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja w Dzielowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 28/24;

   PDFP-URM-028-24 - dotacja do zabytku - kościół w Dzielowie.pdf (310,00KB)

  13. 6.13. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 29/24

   PDFP-URM-029-24 - dotacja do zabytku - kościół cmentarny w Baborowie - sklepienie.pdf (307,70KB)

  14. 6.14. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 30/24

   PDFP-URM-030-24 - dotacja do zabytku - kościół cmentarny w Baborowie - podłoga.pdf (310,66KB)

  15. 6.15. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Księżym Polu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 34/24

   PDFP-URM-034-24 - dotacja do zabytku - kościół w Księżym Polu.pdf (309,49KB)

  16. 6.16. ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika" - projekt druk nr 309D/23

   PDFP-URM-309D-23 - ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika”.pdf (16,11MB)

  17. 6.17. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030

   PDFP-URM-037-24 - uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządenia GPR na lata 2023-30.pdf (299,01KB)

  18. 6.18. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów - projekt druk nr 454/24

   PDFP-URM-454-24 - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów.pdf (10,85MB)

   PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Baborów - diagnoza.pdf (4,07MB)

   PDFWniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji-1.pdf (163,40KB)

   PDFRaport z konsultacji społecznych_DD-2.pdf (306,62KB)

 7. 7. Sprawy bieżące