Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - II Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 16 maja 2024 r.

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 13 i 14 - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 15/24 i podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 16/24 - 16:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Joanna Pawlik, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Irena Biegus, Teresa Wołk, Judyta Kuśmierczyk, Michalina Jakubowska, Wojciech Smrokowski, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Marcin Olender
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 15 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego” - projekt druk nr 17/24 - 16:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Olender, Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Joanna Pawlik, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Jarosław Ronczka, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I Sesji RM - 6 maja 2024 r. - 16:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Joanna Pawlik, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Irena Biegus, Marcin Olender, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Teresa Wołk, Żaneta Bienia, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Rewizyjnej radnych: Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska - 16:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Marcin Olender, Żaneta Bienia, Joanna Pawlik, Michalina Jakubowska, Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Teresa Wołk
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Bogusław Litwinowicz - 16:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Pawlik, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Michał Kiner, Marcin Olender, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogusław Litwinowicz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnych: Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia, Marcin Olender, Wojciech Smrokowski - 16:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Pawlik, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Marcin Olender, Teresa Wołk, Bogusław Litwinowicz, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Wojciech Smrokowski - 17:01:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Kwiatkowska, Irena Biegus, Marcin Siemieniec, Teresa Wołk, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Michał Kiner, Marcin Olender, Michalina Jakubowska, Joanna Pawlik, Bogusław Litwinowicz, Judyta Kuśmierczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radnych: Biegus Irena; Bienia Żaneta; Bradel Magdalena; Jakubowska Michalina; Kiner Michał; Kuśmierczyk Judyta; Kwiatkowska Anna; Litwinowicz Bogusław; Olender Marcin; Pawlik Joanna; Ronczka Jarosław; Siemieniec Marcin; Smrokowski Wojciech; Wołk Teresa. - 17:14:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Joanna Pawlik, Marcin Olender, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Teresa Wołk, Irena Biegus, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radny Michał Kiner - 17:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Olender, Marcin Siemieniec, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Żaneta Bienia, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Teresa Wołk, Michalina Jakubowska, Wojciech Smrokowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego radnych: Biegus Irena; Bienia Żaneta; Bradel Magdalena; Jakubowska Michalina; Kiner Michał; Kuśmierczyk Judyta; Kwiatkowska Anna; Litwinowicz Bogusław; Olender Marcin; Pawlik Joanna; Ronczka Jarosław; Siemieniec Marcin; Smrokowski Wojciech; Wołk Teresa. - 17:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Marcin Olender, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Michał Kiner, Teresa Wołk, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka, Judyta Kuśmierczyk
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego radna Irena Biegus - 17:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Pawlik, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Olender, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Teresa Wołk, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Irena Biegus
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza w wysokości: zasadnicza 10250 zł, dodatek funkcyjny 3150 zł - 17:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Marcin Olender, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Michalina Jakubowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Teresa Wołk, Joanna Pawlik
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie dotyczące uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku o dofinansowanie- projekt druk nr 3/24 - 17:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Marcin Olender, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Wojciech Smrokowski, Joanna Pawlik, Żaneta Bienia, Teresa Wołk
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( ul. Rynek 3/3, Baborów)- projekt druk nr 4 /24 - 17:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Olender, Joanna Pawlik, Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Irena Biegus, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Teresa Wołk, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty( ul. Wiejska 5/4, Baborów)- projekt druk nr 5 /24 - 17:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Joanna Pawlik, Magdalena Bradel, Marcin Olender, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Teresa Wołk, Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 15/24 - 17:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Jarosław Ronczka, Teresa Wołk, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 16/24 - 17:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Marcin Olender, Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Jarosław Ronczka, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego” - projekt druk nr 17/24 - 18:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Michał Kiner, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Marcin Olender, Magdalena Bradel, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Marcin Siemieniec, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak