Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 16 maja 2024 r.

Protokół nr II.2024
z Sesji Rady Miejskiej w Baborowie
odbytej w dniu 16 maja 2024 r.

Obrady rozpoczęto 2024-05-16 o godz. 16:33:10, a zakończono o godz. 18:40:53 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Marcin Olender
 2. Anna Kwiatkowska
 3. Michalina Jakubowska
 4. Judyta Kuśmierczyk
 5. Irena Biegus
 6. Bogusław Litwinowicz
 7. Wojciech Smrokowski
 8. Jarosław Ronczka
 9. Joanna Pawlik
 10. Michał Kiner
 11. Marcin Siemieniec
 12. Żaneta Bienia
 13. Teresa Wołk
 14. Magdalena Bradel

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie sesji i złożenie ślubowania przez Radnych nieobecnych na pierwszej sesji; - 16:33:00

Ślubowanie złożyli radna Teresa Wołk oraz radny Bogusław Litwinowicz .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad - 16:35:00

3. Przedstawienie porządku obrad; - 16:35:00

3.1. Wprowadzenie na wniosek Burmistrza zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie w pkt 5 ppkt 13 - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 15/24 ppkt 14 - podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 16/24 ppkt 15 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego” - projekt druk nr 17/24 - 16:35:00

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 13 i 14 - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 15/24 i podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 16/24 - 16:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Joanna Pawlik, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Irena Biegus, Teresa Wołk, Judyta Kuśmierczyk, Michalina Jakubowska, Wojciech Smrokowski, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Marcin Olender
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 15 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego” - projekt druk nr 17/24 - 16:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Olender, Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Joanna Pawlik, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Jarosław Ronczka, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

 Przew. RM zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie  punktu wolne wnioski i informacje

Radca Prawny – Joanna Tokarska -Grzesik- jest taka możliwość nie obowiązek, aby Przew. RM udzielił głosu osobom spoza Rady. Przew.RM jako osoba dbająca o organizację i porządek prowadzenia sesji ma prawo udzielać. Nie jest tak, że osoby spoza rady w dowolnym momencie mogą zabierać głos, a tylko i wyłącznie na koniec. W zakresie dłuższych wystąpień Przew.RM ma prawo wskazać na obowiązek. Często w innych gminach są sugestie, by te pytania skierować na piśmie  i pisemnie mieszkańcy otrzymają odpowiedź, gdy jednostki merytoryczne urzędu się do nich odniosą.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; - 16:40:00

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I Sesji RM - 6 maja 2024 r. - 16:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Joanna Pawlik, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Irena Biegus, Marcin Olender, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Teresa Wołk, Żaneta Bienia, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska przyjęła protokół z obrad I sesji RM.

5. Podjęcie uchwał w sprawach: - 16:44:00

5.1. powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu- projekt druk nr 6/24; - 16:44:00

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Rewizyjnej radnych: Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska - 16:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Marcin Olender, Żaneta Bienia, Joanna Pawlik, Michalina Jakubowska, Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Teresa Wołk
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/3/24, która stanowi zał. nr 2 do protokołu.

5.2. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 7/24; - 16:47:00

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Bogusław Litwinowicz - 16:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Pawlik, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Michał Kiner, Marcin Olender, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogusław Litwinowicz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/4/24, która stanowi zał. nr 3 do protokołu.

5.3. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia jej składu- projekt uchwały druk nr 8/24; - 16:54:00

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnych: Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia, Marcin Olender, Wojciech Smrokowski - 16:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Pawlik, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Marcin Olender, Teresa Wołk, Bogusław Litwinowicz, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/5/24, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przew. RM ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie Przew.RM wznowił obrady.

5.4. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- projekt druk nr 9/24; - 16:58:00

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Wojciech Smrokowski - 17:01:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Kwiatkowska, Irena Biegus, Marcin Siemieniec, Teresa Wołk, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Michał Kiner, Marcin Olender, Michalina Jakubowska, Joanna Pawlik, Bogusław Litwinowicz, Judyta Kuśmierczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/6/24, która stanowi zał. nr 5 do protokołu.

5.5. powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia jej składu- projekt druk nr 10/24; - 17:01:00

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radnych: Biegus Irena; Bienia Żaneta; Bradel Magdalena; Jakubowska Michalina; Kiner Michał; Kuśmierczyk Judyta; Kwiatkowska Anna; Litwinowicz Bogusław; Olender Marcin; Pawlik Joanna; Ronczka Jarosław; Siemieniec Marcin; Smrokowski Wojciech; Wołk Teresa. - 17:14:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Joanna Pawlik, Marcin Olender, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Teresa Wołk, Irena Biegus, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/7/24, która stanowi zał. nr 6 do protokołu.

5.6. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - projekt druk nr 11 /24; - 17:14:00

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radny Michał Kiner - 17:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Olender, Marcin Siemieniec, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Żaneta Bienia, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Teresa Wołk, Michalina Jakubowska, Wojciech Smrokowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/8/24, która stanowi zał. nr 7 do protokołu.

5.7. powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz ustalenia jej składu- projekt druk nr 12/24; - 17:17:00

Głosowanie w sprawie powołania na członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego radnych: Biegus Irena; Bienia Żaneta; Bradel Magdalena; Jakubowska Michalina; Kiner Michał; Kuśmierczyk Judyta; Kwiatkowska Anna; Litwinowicz Bogusław; Olender Marcin; Pawlik Joanna; Ronczka Jarosław; Siemieniec Marcin; Smrokowski Wojciech; Wołk Teresa. - 17:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Marcin Olender, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Michał Kiner, Teresa Wołk, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka, Judyta Kuśmierczyk
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/9/24, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

5.8. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego- projekt druk nr 13 /24; - 17:20:00

Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego radna Irena Biegus - 17:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Pawlik, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Olender, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Teresa Wołk, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Irena Biegus
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/10/24, która stanowi zał. nr 9 do protokołu.

5.9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 14/24; - 17:23:00

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza w wysokości: zasadnicza 10250 zł, dodatek funkcyjny 3150 zł - 17:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Marcin Olender, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Michalina Jakubowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Teresa Wołk, Joanna Pawlik
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/11/24, która stanowi zał. nr 10 do protokołu.

5.10. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku o dofinansowanie- projekt druk nr 3/24; - 17:29:00

Głosowanie dotyczące uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku o dofinansowanie- projekt druk nr 3/24 - 17:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Marcin Olender, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Wojciech Smrokowski, Joanna Pawlik, Żaneta Bienia, Teresa Wołk
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/12/24, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

5.11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( ul. Rynek 3/3, Baborów)- projekt druk nr 4 /24 - 17:33:00

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( ul. Rynek 3/3, Baborów)- projekt druk nr 4 /24 - 17:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Olender, Joanna Pawlik, Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Irena Biegus, Michał Kiner, Wojciech Smrokowski, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Teresa Wołk, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/13/24, która stanowi zał. nr 12 do protokołu.

5.12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty( ul. Wiejska 5/4, Baborów)- projekt druk nr 5 /24 - 17:38:00

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty( ul. Wiejska 5/4, Baborów)- projekt druk nr 5 /24 - 17:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Joanna Pawlik, Magdalena Bradel, Marcin Olender, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Teresa Wołk, Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/14/24, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.

5.13. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 15/24 – 17:41:00- zał. nr 14 do protokołu.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 15/24 - 17:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Jarosław Ronczka, Teresa Wołk, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka oraz Burmistrz Gminy omówili proponowane zmiany ujęte w uzasadnieniu projektu uchwały.

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/15/24, która stanowi zał. nr 16 do protokołu.

5.14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 16/24 - 17:56:00

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 16/24 - 17:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Marcin Olender, Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Jarosław Ronczka, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/16/24, która stanowi zał. nr 17 do protokołu.

5.15. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego” - projekt druk nr 17/24 - 17:57:00

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego” - projekt druk nr 17/24 – 18:07:00

Wicestarosta Powiatu Artur Czechowicz przedstawił inwestycje, które planowane są do realizacji w ramach przedmiotowego projektu tj. ścieżka rowerowa w Babicach na trasie Grobniki – Babice, ścieżka na ul. Krakowskiej w Baborowie przy okazji  zostanie wyremontowany chodnik, ul. Kozielska, ścieżka w miejscowości Raków umiejscowiona w chodniku po prawej stronie jadąc w kierunku Raciborza do miejsca, gdzie kończy się chodnik. W Kietrzu będą ścieżki na  dwóch ulicach ul. Głowackiego  w kierunku Grodczanek i ul. Okrzei  i  to będzie stanowiło jeden ciąg ścieżki rowerowej. To partnerstwo pozwala zwiększyć szanse na uzyskanie odpowiedniej punktacji i uzyskania środków.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Michał Kiner, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Marcin Olender, Magdalena Bradel, Joanna Pawlik, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski, Żaneta Bienia, Teresa Wołk, Marcin Siemieniec, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Kiziak

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr II/17/24, która stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Przew. RM ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie Przew. RM wznowił obrady.

Przew. RM wręczył zaświadczenia o wyborze dla radnych P.Teresy Wołk i radnego Bogusława Litwinowcz

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; - 18:08:00

Przew. RM poinformował, że :

- brał udział w uroczystości z okazji  20-lecia powstania chóru MARGARETKI oraz w spotkaniu w ZUK z okazji Dnia Komunalnika.

- uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Kombinatu Rolnego Kietrz  dot. kontynuacji zaplanowanych  zadań do wykonania na terenie Gminy Baborów;

 

7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady. - 18:22:00

Burmistrz Gminy poinformował:

- o prowadzonych działaniach z Partnerami  ramach SUBREGIONU południowego

- o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Plac Dworcowy 1 tzw. MAGDALENKI

- o opiniowaniu wcześniejszych działań – prosił poprzednią Radę o wyrażenie opinii w zakresie możliwości zlecenia, oszacowania wartości działki, terenów inwestycyjnych przy ul. Raciborskiej  tzw. „ścieżka zdrowia”. W poprzedniej kadencji była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to atrakcyjny teren jak na warunki Baborowa. Co do dalszych działań będą prowadzone rozmowy z Radą.

- wpłynęło pismo z Prywatnej Praktyki Lekarskiej PRIMED o dofinansowanie w zakresie badań laboratoryjnych. Czy Gmina ma takie możliwości prawne opinię wyda Radca Prawny w tej sprawie.

- przygotowywane są przetargi na remonty remiz jednostek OSP, świetlic:  w Czerwonkowie
 i wraz z remizą w Suchej Psinie oraz remizy w Baborowie, Boguchwałowie i Babicach i Dziećmarowie. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na remizę w Księżym Polu
i Tłustomostach.
Kolejne zadania  do postępowań przetargowych to centrum treningowe wraz z dwoma boiskami, kortem tenisowym i zapleczem socjalnym oraz remont sali gimnastycznej przy ul. Opawskiej oraz budowa oświetlenia boisk w Boguchwałowie i Suchej Psinie oraz zagospodarowania boiska przy kościele w Suchej Psinie.

- na Komisji Oświaty zostanie przedstawiony temat likwidacji filii Biblioteki  Publicznej
w Suchej Psinie. Wstępna opinia wyrażona przez mieszkańców i Dyr. Biblioteki patrząc na efektywność jej funkcjonowania oraz możliwości użytkowania tych pomieszczeń biblioteki na inne cele.

- przygotowywane są postępowania przetargowe na wymianę oświetlenia  sodowego na ledowe na terenie całej Gminy w ramach programu „Doświetlamy Polskę”.

Nastąpiła zmiana quorum - 18:29:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Teresa Wołk

- zaprosił obecnych na piknik rodzinny 19.05.2024r. przy wieży widokowej w Baborowie oraz 9 czerwca br. na  I rajd rowerowy im Stanisława Tokarza.

 

8. Wolne wnioski i informacje; - 18:31:00

Wicestarosta Powiatu A.Czechowicz poinformował jakie zadania Powiat wykonuje na terenie Gminy Baborów:

- droga Tłustomosty -Kietrz- inwestycja jest kończona

- droga  w kierunku Dziećmarowa – do końca maja będzie wyremontowana

-  ul. Kościuszki – przedłuża się procedura przetargowa, jeden z wykonawców złożył odwołanie. Obecnie jest etap przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

- droga Baborów- Czerwonków – wykonawca wykonuje stabilizację cementową w  drodze

- skrzyżowania na Rynku w Baborowie – planowane jest ich wykonanie przy okazji, gdy będzie sprzęt w Baborowie

Radny Wojciech Smrokowski – czy planowane jest jakieś rozwiązanie skrzyżowania przy stacji paliw w Baborowie. Była tam ostatnio kolizja, nie ma zabezpieczenia dla pieszych na chodniku.

Wicestarosta Powiatu – jak będzie położony nowy asfalt zostaną wymalowane znaki poziome, które być może chociaż trochę poprawią sytuację w tym miejscu. Sam układ skrzyżowania jest problematyczny.

Radny Marcin  Olender – czy do tego czasu nie można zamontować podświetlanego znaku STOP

Wicestarosta Powiatu – można złożyć wniosek do Komisji Ruchu Drogowego i przedstawiciele zdecydują.

Radna Irena Biegus – zgłosiła uwagi do skrzyżowania w Szczytach, czy nie można zainstalować lustra, bo skrzyżowanie jest niebezpieczne.

Wicestarosta Powiatu – jest to droga wojewódzka ale interweniował już w tej sprawie, jednak nie uzyskał pisemnej odpowiedzi na tę interpelację dot. postawienia lustra. Natomiast pracownik Dróg Wojewódzkich skontaktował się telefonicznie i stwierdził, że nie ma zasadności ustawienia lutra. Uważał, że kierowcy za szybko skręcają, powinni podjeżdżać dalej i wtedy widoczność jest lepsza.

9. Zakończenie obrad; - 18:40:00

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął II sesję RM.