Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - II Sesja RM - 16 maja 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 16 MAJA 2024 R. O GODZ. 16:30
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ II SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie sesji i złożenie ślubowania przez Radnych nieobecnych na pierwszej sesji;
 2. 2. Stwiedzenie prawomocności obrad
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad;
 4. 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 5.1. powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu- projekt druk nr 6/24;

   PDFP-URM-006-24 - powołanie Komisji Rewizyjnej.pdf (325,82KB)

  2. 5.2. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 7/24;

   PDFP-URM-007-24 - wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (305,47KB)

  3. 5.3. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia jej składu- projekt uchwały druk nr 8/24;

   PDFP-URM-008-24 - powołanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (327,13KB)

  4. 5.4. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- projekt druk nr 9/24;

   PDFP-URM-009-24 - wybór Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (306,91KB)

  5. 5.5. powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia jej składu- projekt druk nr 10/24;

   PDFP-URM-010-24 - powołanie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.pdf (336,18KB)

  6. 5.6. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - projekt druk nr 11 /24;

   PDFP-URM-011-24 - wybór Przewodniczącego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego.pdf (306,67KB)

  7. 5.7. powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz ustalenia jej składu- projekt druk nr 12/24;

   PDFP-URM-012-24 - powołanie Komisji Óświaty Zdrowia i Porządku Publicznego.pdf (336,63KB)

  8. 5.8. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego- projekt druk nr 13 /24;

   PDFP-URM-013-24 - wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty Zdrowia i Porzadku Publicznego.pdf (307,83KB)

  9. 5.9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 14/24;

   PDFP-URM-014-24 - wynagrodzenia Burmistrza.pdf (351,62KB)

  10. 5.10. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku o dofinansowanie- projekt druk nr 3/24;

   PDFP-URM-003-24 - uchylenie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Głubczyckiemu.pdf (309,95KB)

  11. 5.11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( ul. Rynek 3/3, Baborów)- projekt druk nr 4 /24

   PDFP-URM-004-24 - lokal mieszkalny Rynek 3 m 3 w Baborowie.pdf (299,79KB)

  12. 5.12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty( ul. Wiejska 5/4, Baborów)- projekt druk nr 5 /24

   PDFP-URM-005-24 - lokal mieszkalny Wiejska 5 m.4 w Baborowie.pdf (298,40KB)

 6. 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
 8. 8. Wolne wnioski i informacje;
 9. 9. Zakończenie obrad;

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Ronczka

Baborów, 10 maja 2024 r.