Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 6 maja 2024 r.

Protokół nr I.2024
z Sesji Rady Miejskiej w Baborowie
odbytej w dniu 6 maja 2024 r.

Obrady rozpoczęto 2024-05-06 o godz. 15:00:32, a zakończono o godz. 15:52:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Marcin Olender
 2. Anna Kwiatkowska
 3. Michalina Jakubowska
 4. Judyta Kuśmierczyk
 5. Irena Biegus
 6. Wojciech Smrokowski
 7. Jarosław Ronczka
 8. Joanna Pawlik
 9. Michał Kiner
 10. Tomasz Kiziak
 11. Marcin Siemieniec
 12. Żaneta Bienia
 13. Magdalena Bradel

1. Otwarcie sesji. - 15:00:00

Pierwszą sesję nowo wybranej rady otworzyła i prowadziła do czasu wyboru przewodniczącego Pani Irena Biegus najstarsza wiekiem radna obecna na sesji 

Sekretarzem obrad pierwszej sesji zgodnie ze Statutem był najmłodszy wiekiem radny, Pan Michał Kiner, który pomagał w przeprowadzeniu ślubowania radnych.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. - 15:03:00

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie, Pani Paulina Marynowska, wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze życząc  sukcesów w wykonywaniu funkcji.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. - 15:04:00

Radna Irena Biegus odczytała rotę ślubowania radnych (art. 23a)

,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" i  poinformowała o sposobie złożenia ślubowania.

Radni złożyli ślubowanie.

4. Stwierdzenie kworum. - 15:06:00

Do wykonywania mandatu poprzez złożenie ślubowania przystąpiło  13 radnych, co stanowi kworum, w związku z czym obrady były prawomocne.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - 15:07:00

Radna Irena Biegus poinformowała, że Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
W przypadku ustawowego wymogu tajnego głosowania, głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.Michalina Jakubowaska – Przewodnicząca
2. Kiziak Tomasz – Członek
3. Smrokowski Wojciech – Członek

Za w/w składem głosowało -11 radnych, przeciw-0, wstrzymało się 2.

6. Wybór Przewodniczącego Rady. - 15:09:00

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne  na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie.

Przewodniczącym Rady  Miejskiej w Baborowie został wybrany Pan Jarosław Ronczka.

 Uchwała nr I/1/24 Rady Miejskiej w Baborowie  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie wraz z protokółem Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Dalszą część obrad prowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady – Jarosław Ronczka.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. - 15:29:00

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne  na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie.

Wiceprzewodniczącą  Rady Rady Miejskiej w Baborowie została wybrana Pani Magdalena Bradel.

Uchwała nr I/2/24 Rady Miejskiej w Baborowie  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej w Baborowie wraz z protokółem Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 2 do protokołu.

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. - 15:46:00

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie, Pani Paulina Marynowska, wręczyła Burmistrzowi Gminy Baborów Tomaszowi Krupa zaświadczenia o wyborze, życząc sukcesów w sprawowaniu funkcji.

Burmistrz Gminy Baborów złożył ślubowanie, podziękował  za wybór na stanowisko Burmistrza i zapewnił o współpracy.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady. - 15:50:00

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął I sesję Rady Miejskiej.