Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE - o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów - I nabór w 2024 roku

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Gminy Baborów na podstawie § 5 ust 9 Uchwały Nr XLVII/442/24 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/448/24 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2024, poz. 505 i 930), ogłasza I nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2024, na dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów.

Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLVII/442/24 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2024 r., przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a,
48-120 Baborów do dnia 06 maja 2024 r. do godziny 12⁰⁰.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 

Burmistrz

Tomasz Krupa