Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XLVIII Sesja RM - 26 marca 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 26 MARCA 2024 R. O GODZ. 14:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

ZWOŁANA NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 3 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 3.1. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 449/24;

   PDFP-URM-449-24 - zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji do zabytków.pdf (291,67KB)

  2. 3.2. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - projekt druk nr 452/24

   PDFP-URM-452-24 - partnerstwo - wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym.pdf (312,93KB)

  3. 3.3. udzielenia dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku o dofinansowanie - projekt druk nr 453/24

   PDFP-URM-453-24 - dotacja dla Powiatu Głubczyckiego - opracowanie SWI dla projektu wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym.pdf (302,56KB)

  4. 3.4. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 450 /24

   PDFP-URM-450-24 - zmiana uchwały budżetowej i wprowadzenie zmian do budżetu na 2024 r.pdf (1,25MB)

  5. 3.5. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 451/24;

   PDFP-URM-451-24 - zmieniająca WPF.pdf (3,57MB)

 4. 4. Zakończenie obrad.
 5.  
 6. Przewodniczący Rady Miejskiej 
  Krzysztof Tokarz
 7.  
 8. Baborów, dnia 22 marca 2024 r.