Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- 15 lutego 2024r. godz.14:00

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

informuje,

że w dniu 15 lutego  2024 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 1. 1. Fundusz Sołecki 2023 - informacja o otrzymanych środkach i ich wykorzystaniu przez poszczególne sołectwa;

  ODTRealizacja funduszu sołeckiego w 2023 r.odt (27,44KB)

 2. 2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Baborów oraz analiza planowanych do sprzedaży terenów gminnych;
 3. 3. Informacja o rozstrzygniętych przetargach oraz o realizacji głównych inwestycji na terenie Gminy Baborów;
 4. 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwal w sprawach:
  1. 4.1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.- projekt druk nr 442/24;

   PDFP-URM-442-24 - nabycie gruntów od PKP - ul. Nowa.pdf (755,21KB)

  2. 4.2. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 441A/24;

   PDFP-URM-441A-24 - zasady udzielania dotacji do zabytków.pdf (623,34KB)

  3. 4.3. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 443/24;

   PDFP-URM-443-24 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczony- cz. dz.1242-6 w Baborowie.pdf (1,63MB)

  4. 4.4. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 445/24

   PDFP-URM-445-24 - zmiana uchwały budżetowej i wprowadzenie zmian do budżetu na 2024 r.pdf (2,30MB)

  5. 4.5. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk 446/24;

   PDFP-URM-446-24 - zmieniająca WPF.pdf (3,60MB)

  6. 4.6. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów"- projekt druk 444/24;

   PDFP-URM-444-24 - program opieki nad zwierzętami - 2024.pdf (325,52KB)

  7. 4.7. udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela w Makowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 447/24

   PDFP-URM-447-24 - dotacja do zabytku - kościół w Tłustomostach.pdf (212,85KB)

 5. 5. Sprawy bieżące