Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1949/5 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

    Baborów, dnia 25 stycznia 2024 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 17 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1949/5 o powierzchni 0,1138 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), ark. mapy 4, zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 70.000,00 zł brutto.
Kwota wadium: 7.000,00 zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 lutego 2024 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj