Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1754/2 w Baborowie przy ul. Widokowej

    Baborów, dnia 25 stycznia 2024 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 17 stycznia 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Widokowej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1754/2 o powierzchni 0,1303 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RIVa i RV) oraz częściowo zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), ark. mapy 3, zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 70.000,00 zł brutto.
Kwota wadium: 7.000,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 70.700,00 zł brutto – cena zawiera podatek VAT 23%.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Mateusz i Izabela Kogut.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 lutego 2024 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj