Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kozielskiej 7/2 w Baborowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  11 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 22,20 mw Baborowie przy ul. Kozielskiej 7/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Lokal usytuowany jest na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 479/3o powierzchni 0,0480 ha, zapisanej w KW OP1G/00035375/0.

Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25.000,00 brutto.

Kwota wadium: 2.500,00

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 25.250,00 zł brutto.-sprzedaż zwolniona
z podatku VAT.

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Agnieszka Biel.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 26 stycznia 2024 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj