Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 200/5 w Czerwonkowie

    Baborów, dnia 19 stycznia 2024 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 11 stycznia 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa rolna, położona w Czerwonkowie oznaczona w ewidencji jako działka nr 200/5 o powierzchni 0,3306 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa i RIVa), ark. mapy 2, zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 32.120,00 zł brutto.
Kwota wadium: 3.220,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 32.450,00 zł brutto – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Adam i Anna Wsuł.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 26 stycznia 2024 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj