Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XLIV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 4 grudnia 2023 r

Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Baborowie - 16:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel

Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Baborowie - 16:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel

głosowanie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - projekt druk nr 430/23; - 16:10:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel

Głosowanie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 - projekt druk nr 431/23 - 16:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel

Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - projekt druk nr 432/23 - 16:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel

Głosowanie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2024 roku - projekt druk nr 429A/23; - 16:14:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Baborów - projekt druk nr 434A/23 - 16:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel

Głosowanie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - druk nr 433/23; - 17:49:00

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Jarosław Ronczka
 • PRZECIW (6):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel