Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XLIV Sesja RM - 4 grudnia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 4 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji;
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 4.1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - projekt druk nr 430/23;

   PDFP-URM-430-23 - posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (357,97KB)

  2. 4.2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2024 – 2028 - projekt druk nr 431/23

   PDFP-URM-431-23 - podwyższenia kryterium dochodowego - posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (304,71KB)

  3. 4.3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - projekt druk nr 432/23

   PDFP-URM-432-23 - zasady zwrotu wydatków - posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (302,52KB)

  4. 4.4. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2024 roku - projekt druk nr 429A/23;

   PDFP-URM-429A-23 - program współpracy z NGO na 2024 rok.pdf (259,70KB)

  5. 4.5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Baborów - projekt druk nr 434/23

   PDFP-URM-434-23 - ekwiwalent dla ratowników i kandydatów na ratowników OSP.pdf (209,54KB)

  6. 4.6. określenia stawek podatku od nieruchomości - druk nr 433/23;

   PDFP-URM-433-23 - podatek od nieruchomości od 2024 roku.pdf (526,83KB)

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
 6. 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 7. 7. Wolne wnioski i informacje;
 8. 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 27 listopada 2023r.