Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1949/5 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

    Baborów, dnia 22 listopada 2023 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 14 listopada 2023 roku o godz. 9:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1949/5 o powierzchni 0,1138 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), ark. mapy 4, zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 107.940,00 zł brutto.
Kwota wadium: 10.800,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 29 listopada 2023 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj