Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- 27 listopada 2023 r. godz.16:00

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

informuje,

że w dniu 27 września 2023 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Omówienie realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Baborów w roku 2023 ( prezentacja na posiedzeniu)
 3. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 3.1. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - druk nr 433/23;

   PDFP-URM-433-23 - podatek od nieruchomości od 2024 roku.pdf (526,83KB)

  2. 3.2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2024 – 2028- projekt druk nr 431/23

   PDFP-URM-431-23 - podwyższenia kryterium dochodowego - posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (304,71KB)

  3. 3.3. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2024 roku- projekt druk nr 429/23;

   PDFP-URM-429-23 - program współpracy z NGO na 2024 rok.pdf (259,71KB)

  4. 3.4. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028- projekt druk nr 430/23;

   PDFP-URM-430-23 - posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (357,97KB)

  5. 3.5. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028- projekt druk nr 432/23

   PDFP-URM-432-23 - zasady zwrotu wydatków - posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (302,52KB)

 4. 4. Sprawy bieżące;