Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Baborowie przy ul. Kozielskiej 7/2

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  6 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 22,20 mw Baborowie przy ul. Kozielskiej 7/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
Lokal usytuowany jest na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 479/3
o powierzchni 0,0480 ha, zapisanej w KW OP1G/00035375/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 34.592,00

Kwota wadium: 3.460,00

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nieprzystąpienia oferenta do przetargu.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 21 listopada 2023 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj