Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal dla najemcy w Baborowie przy ul. Raciborskiej 50/5

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 37,60 m2 na II kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 50/5. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przedpokój, łazienka z wc, kuchnia, dwa pokoje. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 4,63 m2 . Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 27/1000.

Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 81.767,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1242/5 o pow. 0,0172 ha zapisanej w KW OP1G/00028922/8.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów przyjętego Uchwałą Rady Nr XXXVIII/370/23 w dniu 9 lutego 2023 r. teren działki nr 1242/5 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 28 MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 4 grudnia 2023r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. 13 listopada 2023 r.