Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XLII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 28 września 2023 r.

przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji - 16:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki,

przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji - 16:10:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki,

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu (ul.. Szczęśliwa) - projekt druk nr 414/23; - 16:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk
 • PRZECIW (1):
  Ewa Stanulewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Tokarz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki,

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Widokowa) - projekt druk nr 415/23; - 16:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska
 • PRZECIW (1):
  Ewa Stanulewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Tokarz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki

głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Baborów na lata 2023-2027- projekt druk nr 416/23; - 16:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki

głosowanie w sprawie przejęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania publicznego-zarządzania częścią dróg powiatowych w Baborowie - projekt druk nr 418/23; - 16:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Śliwiński
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty( lokal mieszkalny ul. Raciborska 50/5 w Baborowie) - projekt druk nr 417/23; - 16:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Śliwiński, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.. nr 206 w Dziećmarowie) - projekt druk 419/23; - 16:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki

głosowanie w wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony (dz. 352/16 w Baborowie) - projekt druk nr 420/23;sprawie - 16:19:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki

głosowanie w wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony(cz.dz.443 w Baborowie) - projekt druk nr 421/23;sprawie - 16:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki

głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 r. - projekt druk nr 422/23; - 16:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk
 • PRZECIW (2):
  Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Tokarz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki,

głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 423/23; - 16:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk
 • PRZECIW (2):
  Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Tokarz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki,