Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XLI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 21 sierpnia 2023 r.

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 407A/23; (16:10:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony - projekt druk nr 409/23 (16:18:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - projekt druk nr 408/23 (16:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 410/23; (16:21:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Głosowanie wniosku formalnego o wykreślenie z propozycji zmian do budżetu kwoty 232000 zł - wydatki majątkowe w dziale 900 rozdziale 90095 - zakup i objęcie akcji i udziałów (16:58:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki
 • PRZECIW (8):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023r. - projekt druk nr 411A /23 (16:59:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz,Kazimierz Morys
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 412A/23; (17:00:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz,Kazimierz Morys
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Głosowanie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - projekt druk nr 413/23; (17:04:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, , Michalina Jakubowska,