Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XLI Sesja RM - 21 sierpnia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 21 SIERPNIA 2023 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

ZWOŁANA NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 3 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 3.1. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 407A/23;

   PDFP-URM-407A-23 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczony- dz.1401-17 1288-2 283-6 283-8 283-9 283-11 283-13 1180-1 1180-2 1179 i 465.pdf (4,38MB)

  2. 3.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony - projekt druk nr 409/23

   PDFP-URM-409-23 - dzierżawa działki nr 1589-1 na 2 lata.pdf (912,49KB)

  3. 3.3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - projekt druk nr 408/23

   PDFP-URM-408-23 - zgoda na nieodpłatne nabycie działek Skarbu Państwa 32-1 i 34-3 - poligon.pdf (796,06KB)

  4. 3.4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 410/23;

   PDFP-URM-410-23 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczony- dz. 514 w Babicach.pdf (861,02KB)

  5. 3.5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023r. - projekt druk nr 411A /23

   PDFP-URM-411A-23 - zmiany do budżetu na 2023 r.pdf (1,04MB)

  6. 3.6. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 412A/23;

   PDFP-URM-412A-23 - zmieniająca WPF.pdf (3,57MB)

  7. 3.7. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - projekt druk nr 413/23;

   PDFP-URM-413-23 - zaciągnięcie pożyczki w BGK.pdf (205,36KB)

 4. 4. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZACY RADY

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 17 sierpnia 2023 r.