Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XL Sesja RM - 21 czerwca 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 21 CZERWCA 2023 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji;
 4. 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Baborów za 2022 rok;
  1. 4.1. przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2022 rok

   PDFRAPORT o stanie GMINY BABORÓW za 2022 rok.pdf (426,95KB)

  2. 4.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 402/23;

   PDFP-URM-402-23 - wotum zaufania Burmistrzowi za 2022 rok.pdf (283,37KB)

 5. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2022 r., ocena wykonania budżetu za 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium;
  1. 5.1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

   PDFZB-395-23 - przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (4,38MB)

  2. 5.2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.

   PDFUchwała Nr 150-2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. SO RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2022 r.pdf (407,86KB)

  3. 5.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów,

   PDFWniosek Komisji Rewizyjnej 2.pdf (100,77KB)

  4. 5.4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 r. ,

   PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022r.pdf (319,07KB)

  5. 5.5. dyskusja,
  6. 5.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2022 r. - projekt druk nr 403/23

   PDFP-URM-403-23 - zatwierdzenie sprawozdania za 2022 rok.pdf (166,19KB)

  7. 5.7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2022 rok - projekt druk nr 404/23;

   PDFP-URM-404-23 - absolutorium za 2022 rok.pdf (165,68KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 6.1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt uchwały druk nr 394/23;

   PDFP-URM-394-23 - zgoda na sprzedaz lokalu i udzielenie bonifikaty - Rynek 5 m.7.pdf (255,30KB)

  2. 6.2. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt uchwały druk nr 395/23;

   PDFP-URM-395- 23 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczony- dz.1401-17 1613-6.pdf (2,08MB)

  3. 6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 396/23;

   PDFP-URM-396-23 - zgoda na sprzedaż działki nr 200-5 w Czerwonkowie.pdf (806,69KB)

  4. 6.4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt uchwały druk nr 397/23

   PDFP-URM-397-23- zgoda na dzierżawy na czas nieoznaczony- dz. 818-5 811-9 w Baborowie ul. Stawowa.pdf (3,44MB)

  5. 6.5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023r. - projekt uchwały druk nr 399/23;

   PDFP-URM-399-23 - zmiany do budżetu na 2023 r.pdf (1,30MB)

  6. 6.6. zmieniająca uchwałę w w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 400/23;

   PDFP-URM-400-23 - zmieniająca WPF.pdf (3,51MB)

  7. 6.7. powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Głubczycach - 401/23;

   PDFP-URM-401-23 - zespół opiniujący kandydatów na ławnika do SR w Głubczycach.pdf (329,35KB)

 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
 8. 8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 9. 9. Wolne wnioski i informacje;
 10. 10. Zakończenie obrad;

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Tokarz

Baborów, 14 czerwca 2023 r.