Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego- 29 maja 2023r. godz.16:00

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

informuje,

że w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie 
odbędzie się posiedzenie Komisji
z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Rozpatrzenie wniosku AGROL MATEJKA M.sp.k. dot. dzierżawy nieruchomości gminnych.
 2. 2. Przedstawienie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach nt. wystąpienia ognisk choroby "Wysoce zjadliwej Grypy Ptaków"
 3. 3. Ocena remontu dróg, przepustów na terenie Gminy po okresie zimowym, oświetlenie ulic i obiektów komunalnych;
 4. 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego i ocena stanu budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów;
 5. 5. Przedstawienie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
 6. 6. Analiza projektu arkusza organizacyjnego szkoły i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, analiza wyników rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
 7. 7. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 7.1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt uchwały druk nr 394/23;

   PDFP-URM-394-23 - zgoda na sprzedaz lokalu i udzielenie bonifikaty - Rynek 5 m.7.pdf (255,30KB)

  2. 7.2. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt uchwały druk nr 395/23;

   PDFP-URM-395- 23 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczony- dz.1401-17 1613-6.pdf (2,08MB)

  3. 7.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 396/23;

   PDFP-URM-396-23 - zgoda na sprzedaż działki nr 200-5 w Czerwonkowie.pdf (806,69KB)

  4. 7.4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt uchwały druk nr 397/23;

   PDFP-URM-397-23- zgoda na dzierżawy na czas nieoznaczony- dz. 818-5 811-9 w Baborowie ul. Stawowa.pdf (3,44MB)

 8. 8. Sprawy bieżące.