Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 grudnia 2022 r.

dodanie ppkt 8 - zmiana uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Aktywna Szkoła w Baborowie - projekt druk nr 362/22 (14:08:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk
 • BRAK GŁOSU(5):
  Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz

dodanie ppkt 9 - zmiana uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu EKO-LOGIKA w Baborowie - projekt druk nr 363/22 (14:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(5):
  Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz

dodanie ppkt 10 - zmiana uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa w Sułkowie - projekt druk nr 364/22 (14:10:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Irena Biegus, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej - 1 grudnia 2022 r. (14:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2023 rok - druk nr 350A/22 (16:30:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowanie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 351A/22 (16:37:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska
 • PRZECIW (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowania w sprawie wyboru Pani Doroty Fitzoń na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - projekt druk nr 357/22 (16:38:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dorota Fitzoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowania w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2022 r.- projekt druk nr 359/22 (16:40:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowania w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 360/22 (16:40:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Kamila Bartman
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowania w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt druk nr 358/22 (16:41:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowania w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat - projekt druk nr361/22 (16:42:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowanie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Aktywna Szkoła w Baborowie - projekt druk nr 362/22 (16:46:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowanie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu EKO-LOGIKA w Baborowie - projekt druk nr 363/22 (16:46:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel

Głosowanie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa w Sułkowie - projekt druk nr 364/22 (16:47:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Bradel