Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 marca 2023 r.

głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 3 ppkt 9 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 393/23 (15:41:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów" - projekt druk nr 374A/23; (15:44:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- projekt druk nr 386/23; (15:45:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Marian Bliźnicki

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - projekt druk nr 387/23; (15:45:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - projekt druk nr 388/23; (15:46:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman

wniosek formalny o obniżenie stawek dodatków funkcyjnych zwartych w projekcie Regulaminu wynagradzania do kwot Dyrektor - 2300 zł Wicedyrektor - 1200 zł (16:22:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus
 • PRZECIW (6):
  Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród - projekt druk 389/23 (z uwzględnieniem wniosku formalnego) (16:25:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (2):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wiesław Sobczyk

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030 - projekt druk nr 390/23; (16:48:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Śliwiński

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2023 r. - projekt druk nr 391A/23; (16:53:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 392A/23; (16:54:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 393/23 (17:20:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka