Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XXXIX Sesja RM - 30 marca 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 30 MARCA 2023 R. O GODZ. 15:30
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 3.1. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów" - projekt druk nr 374A/23;

   PDFP-URM-374A-23 - program opieki nad zwierzętami.pdf (279,54KB)

  2. 3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- projekt druk nr 386/23;

   PDFP-URM-386-23 - zmiana uchwały - program Opieka wytchnieniowa 2023.pdf (255,84KB)

  3. 3.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - projekt druk nr 387/23;

   PDFP-URM-387-23 - sprzedaż działek przy ul. Głubczyckiej 1949-1 i 1949-2.pdf (1,08MB)

  4. 3.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - projekt druk nr 388/23;

   PDFP-URM-388-23 - sprzedaż działek przy ul. Głubczyckiej 1949-4 i 1949-5.pdf (1,19MB)

  5. 3.5. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród - projekt druk 389/23;

   PDFP-URM-389-23 - zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (183,69KB)

  6. 3.6. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030 - projekt druk nr 390/23;

   PDFP-URM-390-23 - przystąpienie do sporządzenia programu rewitalizacji dla Gminy Baborów.pdf (253,63KB)

  7. 3.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2023 r. - projekt druk nr 391/23;

   PDFP-URM-391-23 - zmiany do budżetu na 2023 r.pdf (1,07MB)

  8. 3.8. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 392/23;

   PDFP-URM-392-23 - zmieniająca WPF.pdf (3,52MB)

 4. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym;
 5. 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 6. 6. Wolne wnioski i informacje;
 7. 7. Zakończenie obrad.

Baborów, dnia 23 marca 2023r.                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                   Krzysztof Tokarz