Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 28 marca 2023r. godz.:15:30

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

informuje,

że w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 15:30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Fundusz sołecki - otrzymane środki i ich wykorzystanie w poszczególnych sołectwach w 2022r.

  PDFRealizacja funduszu sołeckiego w 2022 r.pdf (88,78KB)

 2. 2. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, utylizacji azbestu;
 3. 3. Informacja o preferencyjnym zakupie węgla w Gminie Baborów ( złożone wnioski i ich realizacja, zasady udzielania pomocy finansowej i realizacja zakupu węgla);
 4. 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 4.1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 387/23;

   PDFP-URM-387-23 - sprzedaż działek przy ul. Głubczyckiej 1949-1 i 1949-2.pdf (1,08MB)

  2. 4.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 388/23;

   PDFP-URM-388-23 - sprzedaż działek przy ul. Głubczyckiej 1949-4 i 1949-5.pdf (1,19MB)

  3. 4.3. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt uchwały druk nr 390/23;

   PDFP-URM-390-23 - przystąpienie do sporządzenia programu rewitalizacji dla Gminy Baborów.pdf (253,63KB)

  4. 4.4. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt uchwały druk nr 391/23;

   PDFP-URM-391-23 - zmiany do budżetu na 2023 r.pdf (1,07MB)

  5. 4.5. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 392/23;

   PDFP-URM-392-23 - zmieniająca WPF.pdf (3,52MB)

 5. 5. Sprawy bieżące.