Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego- 23 marca 2023r. godz.15:30

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

informuje,

że w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 15:30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie 
odbędzie się posiedzenie Komisji
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonanych zadań za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie, informacja o planowanych imprezach kulturalnych w roku 2023 r.
 2. 2. Informacja o działalności Publicznej Biblioteki w Baborowie, księgozbiór i jego doposażenie w roku 2022, plan pracy na 2023 r.
 3. 3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego i ocena stanu budynków komunalnych na terenie gminy.
 4. 4. Analiza funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku, plan działania na 2023 r.
 5. 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- projekt druk nr 386/23;

   PDFP-URM-386-23 - zmiana uchwały - program Opieka wytchnieniowa 2023.pdf (255,84KB)

  2. 5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowy i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród- projekt druk nr 389/23

   PDFP-URM-389-23 - zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (183,69KB)

  3. 5.3. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów"- projekt druk nr 374/23;

   PDFP-URM-374A-23 - program opieki nad zwierzętami.pdf (279,54KB)