Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokal dla najemcy przy ul. Wiejskiej 5 m.2 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 50,41 m2  na I kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5/2.
Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia, jeden pokój, łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 12,16 m2 oraz strych o powierzchni 10,40 m2  .
Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 85.913,00 zł. 
Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1302/6 o pow. 0,0642 ha zapisanej w KW OP1G/00021222/2.
Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę  nr 1302/6 
w Baborowie, oznaczony jest symbolem 10MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2014r. zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu. 
Z dniem 26 kwietnia 2022 r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz stronach internetowych UM na okres 21 dni tj. 5 kwietnia 2022 r.