Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 lutego 2023 r.

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej dnia 14.12.2022 r. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Magdalena Bradel, Kazimierz Morys

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej dnia 29.12.2022 r. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kazimierz Morys

Głosowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

uwaga zgłoszona przed wyłożeniem do publicznego wglądu dotycząca wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa przy ul. Kolejowej (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki

uwaga nr 1 dotycząca wykreślenia domów przy ul Kolejowej 5,7,9 z Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami Gminy Baborów (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita
 • uwzględnić uwagę (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński

uwaga nr 2 (wniosek) dotycząca wykreślenia domów przy ul Kolejowej 5,7,9 z Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami Gminy Baborów (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński

uwaga nr 3 dotycząca terenów usług produkcyjnych oraz drogi dojazdowej do tych terenów (ul. Kolejowej) (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki

uwaga nr 4 dotycząca wprowadzenie zamian w zapisach planu dla terenów usług produkcyjnych oraz drogi dojazdowej do tych terenów (ul. Kolejowej) gwarantujących mieszkańcom miasta Baborów właściwy poziom życia, zapewniających odpowiedni poziom hałasu, emisji spalin, oraz brak drgań i tym samym pękań domów (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (12):
  Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz
 • uwzględnić uwagę (3):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki

uwaga nr 5 pkt 1 dotycząca wyłączenia domów mieszkalnych ul. Kolejowa 5,7,9 z Zespołu Stacji Kolejowej (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski

uwaga nr 5 pkt 2 dotycząca wyłączenia domów mieszkalnych ul. Kolejowa 5,7,9 jako budynki mieszkalne nie zabytkowe (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski

uwaga nr 6 pkt 1 dotycząca przesunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 1, umożliwiając planowaną lokalizację 3 silosów zbożowych. (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 6 pkt 2 dotycząca usunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 2, uwzględniając realizację bocznicy kolejowej (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus
 • uwzględnic uwagę (0):

uwaga nr 6 pkt 3 dotycząca uwzględnienia głównego dojazdu do przedmiotowego terenu wg załącznika graficznego nr 3. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (14):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita
 • uwzględnić uwagę (1):
  Roman Kraszewski

uwaga nr 7 pkt 1 dotycząca przesunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 1, umożliwiając planowaną lokalizację 3 silosów zbożowych. (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (14):
  Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 7 pkt 2 dotycząca usunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 2, uwzględniając realizację bocznicy kolejowej (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (14):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita
 • uwzględnić uwagę (1):
  Roman Kraszewski

uwaga nr 7 pkt 3 dotycząca uwzględnienia głównego dojazdu do przedmiotowego terenu wg załącznika graficznego nr 3. (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 8 dotycząca wytyczenia w miejscowym planie trasy obwodnicy (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 9 dotycząca zmiany terenu 3PU na teren pod zabudowę usługową nieuciążliwą oraz na cele rekreacyjno-sportowe (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Roman Kraszewski
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 10 dotycząca przeznaczenia działki nr 599/5 z 2ZI (zieleń izolacyjna i 33MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) na PU (obiekty produkcyjne magazyny i składy) z dołączeniem tego terenu do terenu 8PU (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 11 dotycząca zmiany przeznaczenia ternu obejmującego działkę 1566/1 z 14 KDW (drogi wewnętrzne) na PU (obiekty produkcyjne magazyny i składy) z dołączeniem tego terenu do terenu 8PU (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 12 dotycząca terenu zabudowy usługowej 6PU na tereny usługowe nieuciążliwe lub tereny zabudowy jednorodzinnej (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk
 • uwzględnić uwagę (0):

Głosowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów - projekt uchwały druk nr 273/23; (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”- projekt druk nr 372/23; (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023" - projekt uchwały druk nr 365/23; (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz

Głosowanie w sprawie realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt uchwały druk nr 370/23 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys

Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025- projekt druk nr 371/23; (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman

Głosowanie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży , uczniów oraz rodziców- projekt uchwały druk nr 366/23; (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki

głosowanie w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego - projekt uchwały druk nr 367/23; (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Irena Biegus

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 375/23; (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 378/23; (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt uchwały druk nr 379/23 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczenia magazynowo-gospodarczego w Księżym Polu- projekt druk nr 380/23; (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 376/23; (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Tokarz

Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 377/23; (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 rok - projekt uchwały druk nr 381B/23; (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń
 • PRZECIW (5):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 382/23; (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (5):
  Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz

Głosowanie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- projekt druk nr 383/23 (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 369/23 (18:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 385/23 (18:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dagmara Fryzel-Kalita