Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie- XXXVIII Sesja RM - 9 lutego 2023 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 9 LUTEGO 2023 R. O GODZ. 15:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 4.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów- projekt druk nr 373/23;

   PDFP-URM-373-23 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów.pdf (24,76MB)

  2. 4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”- projekt druk nr 372/23;

   PDFP-URM-372-23 - zmiana uchwały w sprawie kryterium dochodowego w programie dożywiania.pdf (173,35KB)

  3. 4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023" - projekt uchwały druk nr 365/23;

   PDFP-URM-365-23 - zmiana w programie - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (322,33KB)

  4. 4.4. realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt uchwały druk nr 370/23

   PDFP-URM-370-23 - program - Opieka wytchnieniowa 2023.pdf (388,00KB)

  5. 4.5. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025- projekt druk nr 371/23;

   PDFP-URM-371-23 - Program wspierania rodziny na lata 2023-25.pdf (856,16KB)

  6. 4.6. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży , uczniów oraz rodziców- projekt uchwały druk nr 366/23;

   PDFP-URM-366-23 - ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu do dowozu uczniów.pdf (312,21KB)

  7. 4.7. określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego - projekt uchwały druk nr 367/23;

   PDFP-URM-367-23 - stawka za 1 km przebiegu pojazdu w podróżach służbowych radnych.pdf (335,83KB)

  8. 4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 375/23;

   PDFP-URM-375-23 - zgoda na sprzedaż lokalu oraz udzielenie bonifikaty- Wiejska 5 m.2.pdf (253,48KB)

  9. 4.9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 378/23;

   PDFP-URM-378- 23 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczny.pdf (206,61KB)

  10. 4.10. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt uchwały druk nr 379/23

   PDFP-URM-379-23- zgoda na dzierżawy na czas nieoznaczony.pdf (204,55KB)

  11. 4.11. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczenia magazynowo-gospodarczego w Księżym Polu- projekt druk nr 380/23;

   PDFP-URM-380-23 - najem pomieszczenia magazynowo-gospodarczego w Księżym Polu.pdf (248,36KB)

  12. 4.12. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 376/23;

   PDFP-URM-376-23 - zmiana zasad dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (176,16KB)

  13. 4.13. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 377/23;

   PDFP-URM-377-23 - uchylenie uchwały w sprawie dotacji do wymiany żródeł ciepła.pdf (275,78KB)

  14. 4.14. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 rok - projekt uchwały druk nr 381A/23;

   PDFP-URM-381A-23 - zmiana uchwały budżetowej oraz zmiany do budżetu na 2023 rok.pdf (1,24MB)

  15. 4.15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 382/23;

   PDFP-URM-382-23 - zmiana WPF.pdf (3,54MB)

  16. 4.16. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- projekt druk nr 383/23

   PDFP-URM-383-23 - górne stawki opłat za odpady i wywóz nieczystości ciekłych.pdf (172,27KB)

  17. 4.17. rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 369/23

   PDFP-URM-369-23 - rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Baborów.pdf (240,89KB)

  18. 4.18. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 385/23

   PDFP-URM-385-23 - zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (207,35KB)

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym;
 6. 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 7. 7. Wolne wnioski i informacje;
 8. 8. Zakończenie obrad.