Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- 7 lutego 2023 r. godz.16:00

Przewodniczące Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

informują, że w dniu 7 lutego 2023 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji
z następującym porządkiem

 1. 1. Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego na 2023r.;

  PDFPLAN PRACY 2023-1.pdf (44,18KB)

 2. 2. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023r.

  PDFPlan Pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok 1.pdf (43,16KB)

 3. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 3.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów- projekt druk nr 373/23;

   PDFP-URM-373-23 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów.pdf (24,76MB)

  2. 3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023" - projekt uchwały druk nr 365/23;

   PDFP-URM-365-23 - zmiana w programie - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (322,33KB)

  3. 3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”- projekt druk nr 372/23;

   PDFP-URM-372-23 - zmiana uchwały w sprawie kryterium dochodowego w programie dożywiania.pdf (173,35KB)

  4. 3.4. realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt uchwały druk nr 370/23

   PDFP-URM-370-23 - program - Opieka wytchnieniowa 2023.pdf (388,00KB)

  5. 3.5. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025- projekt druk nr 371/23;

   PDFP-URM-371-23 - Program wspierania rodziny na lata 2023-25.pdf (856,16KB)

  6. 3.6. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży , uczniów oraz rodziców- projekt uchwały druk nr 366/23;

   PDFP-URM-366-23 - ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu do dowozu uczniów.pdf (312,21KB)

  7. 3.7. określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego - projekt uchwały druk nr 367/23;

   PDFP-URM-367-23 - stawka za 1 km przebiegu pojazdu w podróżach służbowych radnych.pdf (335,83KB)

  8. 3.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 375/23;

   PDFP-URM-375-23 - zgoda na sprzedaż lokalu oraz udzielenie bonifikaty- Wiejska 5 m.2.pdf (253,48KB)

  9. 3.9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 378/23;

   PDFP-URM-378- 23 - zgoda na dzierżawę na czas nieoznaczny.pdf (206,61KB)

  10. 3.10. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt uchwały druk nr 379/23

   PDFP-URM-379-23- zgoda na dzierżawy na czas nieoznaczony.pdf (204,55KB)

  11. 3.11. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczenia magazynowo-gospodarczego w Księżym Polu- projekt druk nr 380/23;

   PDFP-URM-380-23 - najem pomieszczenia magazynowo-gospodarczego w Księżym Polu.pdf (248,36KB)

  12. 3.12. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 376/23;

   PDFP-URM-376-23 - zmiana zasad dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (176,16KB)

  13. 3.13. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 377/23;

   PDFP-URM-377-23 - uchylenie uchwały w sprawie dotacji do wymiany żródeł ciepła.pdf (275,78KB)

  14. 3.14. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 rok - projekt uchwały druk nr 381/23;

   PDFP-URM-381-23 - zmiana uchwały budżetowej oraz zmiany do budżetu na 2023 rok.pdf (1,23MB)

  15. 3.15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 382/23;

   PDFP-URM-382-23 - zmiana WPF.pdf (3,54MB)

  16. 3.16. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- projekt druk nr 383/23

   PDFP-URM-383-23 - górne stawki opłat za odpady i wywóz nieczystości ciekłych.pdf (172,27KB)

 4. 4. Sprawy bieżące.