Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 14 grudnia 2022 r.

Protokół nr XXXVI/2022

z Sesji Rady Miejskiej w Baborowie

odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.

 

Obrady rozpoczęto 2022-12-14 o godz. 16:03:43, a zakończono o godz. 18:17:27 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Magdalena Bradel
 7. Dorota Fitzoń
 8. Dagmara Fryzel-Kalita
 9. Michalina Jakubowska
 10. Kazimierz Morys
 11. Jarosław Ronczka
 12. Wiesław Sobczyk
 13. Ewa Stanulewicz
 14. Krzysztof Tokarz

2. Przedstawienie porządku obrad: (16:04:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - projekt druk nr 353/22 (16:05:00)- zał. nr 1 do protokołu

Burmistrz Gminy – uzasadnił projekt uchwały wskazując  jakie dodatkowe wydatki doszły do budżetu tj. m.in. wzrost kosztów energii, gazu, koszty wywozu odpadów

Przewodniczący RM – wskazał, że szanuje każdą opinię w sprawie podatków, ale zarówno Gmina jak i rząd działa w oparciu o podatki. Nie można mówić, że  będzie to na tzw. przejedzenie, bo wszystkie koszty wzrastają. Chcąc też sprostać wymaganiom mieszkańców
z czegoś trzeba to finansować. Trzeba zdawać sobie sprawę ze wzrostu cen zewnętrznych.

Radna Ewa Stanulewicz – zapytała, czy został złożony wniosek o tzw. tani prąd przez jednostki podległe, bo wtedy ma być cena 785 zł za mega wato godzinę.

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra – odpowiedział, że nie składano jeszcze, ale do końca grudnia trzeba złożyć, by od stycznia obowiązywało.

Radna E. Stanulewicz – jeżeli złożymy ten wniosek, czy ta cena 785 zł to będzie zapewniona

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że tak

Radny Wojciech Śliwiński – na ostatniej sesji poruszana była kwestia zadłużenia mieszkańców wobec Gminy i P. Skarbnik te kwoty podała. Według jego obliczeń kwota siedmiokrotnie przewyższa zaproponowaną podwyżkę podatku od nieruchomości na 2023 r.  Jeżeli zostanie uchwalony zaproponowany projekt uchwały to ta kwota jeszcze wzrośnie. Co Gmina ma zamiar z tym robić. Nie rozumie z czego bierze się tak duże zadłużenie wobec Gminy.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że radni bardzo dobrze wiedzą o tej sytuacji. Są to zadłużenia wieloletnie. Gmina prowadzi postępowania wobec każdego zadłużenia. W wielu przypadkach brak jest możliwości ściągalności zadłużenia. W ubiegłym roku temat był poruszany
i P. Skarbnik wyjaśniała.

Radny W.Śliwiński – 29 listopada i 1 grudnia  rozmawiano o podatkach, dlaczego  uchwała wróciła z powrotem na obrady w tej samej formie.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie usłyszał z czego Gmina miała by zrezygnować. Po komisji okazało się że  będzie wzrost  cen na instalacjach i trzeba zabezpieczyć środki na pokrycie tych kosztów na instalacji w Dzierżysławiu. Dodatkowo mamy przetarg na dostawę gazu- trzykrotny wzrost kwoty. Gdyby te kwoty nie musiały być  to nie proponowałby takiej uchwały. Jeżeli radni widzą możliwość zmniejszenia kosztów można o tym rozmawiać.

Radny W.Śliwiński – zapytał na jakiej podstawie została wpisana kwota zwiększenia podatku od nieruchomości do projektu budżetu na 2023 r., jeżeli Rada nie podjęła takiej uchwały.
W innych gminach uchwała została podjęta przed wysłaniem projektu do RIO.

Burmistrz Gminy – nie ma zakazu wprowadzenia takiej kolejności jak zostało to zrobione.

Sekretarz Gminy – dodał, że co roku podatki były uchwalane w grudniu, więc nie wie skąd radny ma wątpliwości co do tego. Nie  przeszkadzało to rok, dwa lata temu. W tamtym roku budżet do RIO przedkładany  był 15 listopada a podatki były uchwalane 1 grudnia.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że co innego gdy rozmowa dotyczy budżetu, a nie że została już ujęta w budżecie, kiedy nie została zaakceptowana przez Radę. Wg jego analizy największe podatki zaproponowane są w Gminie Baborów, czym to jest spowodowane.

Sekretarz Gminy –wskazał, że  w Gminie Głubczyce 4 listopada br. podatki wzrosły o 17 % jest to dokładnie tyle samo co w Gminie Baborów.

Radny W. Śliwiński – dodał, że tylko 17% w zależności od jakiej kwoty, bo jeżeli wszystkie składowe w Gminie Głubczyce są niższe niż w Gminie Baborów to z czegoś to wynika. Nie rozumie z jakiego powodu podatek od działalności gospodarczej jest najwyższy w Gminie Baborów, gdzie Gmina  jest najmniej atrakcyjna pod względem prowadzenia działalności.
W Gminie Baborów brak dofinansowania do systemów grzewczych, brak możliwości do zakupu tańszego opału, wzrost cen energii. Następuje duże zmniejszenie obrotów we wszystkich działalnościach gospodarczych. Niektóre działalności ponoszą koszty wspólnot mieszkaniowych, różnego rodzaju akcyzy, rosnące opłaty ZUS-u. Prowadzący działalność są zszokowani, że w Gminie Baborów są proponowane tak wysokie stawki. Wymienił wysokość stawek w sąsiednich Gminach. SKOK likwiduje swoją działalność i jeszcze kilku innych się nad tym zastanawia.

Przewodniczący RM – stwierdził, że nie zauważył by duże działalności funkcjonujące
w Baborowie przestały się rozwijać, wręcz przeciwnie jeszcze bardziej się rozwijają. Nie sądzi by podatek przyczyniał się do  tego. Jego zdaniem konkurencja na rynku, atrakcyjność oferty  tego przedsiębiorstwa być może jest na tyle mało konkurencyjna  do pozostałych podmiotów, że ta działalność się nie opłaca.

Burmistrz Gminy – podał dla przykładu, że 50 m2 lokalu o 16,88 zł więcej. Przez kilka lat  podatki były utrzymane na dosyć niskim poziomie. Czynniki zewnętrzne niejako zmuszają do podwyższenia podatków. Poruszył temat atrakcyjności sąsiednich gmin pod względem prowadzenia działalności gospodarczej wskazując na atrakcyjność co do położenia, granicy
z Czechami, jakości dróg itp. Przez lata podatki były utrzymane na niskim poziomie. Wiele czynników zewnętrznych powoduje konieczność wzrostu podatków niezależnych od Gminy. Robi się dużo rzeczy we własnym zakresie. Należy podnieść minimalne wynagrodzenie. Podkreślił, że  wynagrodzenia w UM nie są wysokie, o czym radni wiedzą.

Radny Roman Kraszewski –zapytał,  jeżeli uchwała podatkowa nie przeszłaby to czy RIO musiałaby sporządzić nową opinię dot. budżetu?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że zrobilibyśmy tak jak w poprzednim roku i jeszcze wcześniejszych aktualizację

Radny R.Kraszewski –  dodał, ż e do 15 listopada UM musiał przedłożyć do RIO projekt uchwały, która ma 30 dni na wydanie opinii, co by się stało gdyby dzisiaj nie uchwalono uchwały w sprawie podatków, skoro podatki są wciągnięte w wydatki uchwały budżetowej.

Sekretarz Gminy – stwierdził, że nie,  tylko trzeba byłoby zaktualizować uchwałę budżetową, ponieważ budżet musi się bilansować.

Radny W.Śliwiński – poruszył temat wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim. W projekcie budżetu na 2023r. jest zwiększenie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na UM i OPS  o 1 mln 1516 zł . W oparciu o to co powiedział P. Sekretarz 32 etaty plus 13 etatów w OPS to daje 45 etatów podzielonych przez te kwotę to średnio na jeden etat 22 tys 255  zł  95 gr. Jeżeli mówimy tutaj o niskich wynagrodzeniach, to dodanie do każdego etatu 22.255,95 zł to bardzo wysoka kwota. Burmistrz mówi o trudnościach finansowych gminy, brakach na różnego rodzaju innych rachunkach to z czego to się bierze.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że zarówno w UM jak jednostkach nie zarabiają tzw. ”kokosów”. Należałoby zapytać jakie stawki radny zaproponowałby pracownikom by jednostka funkcjonowała sprawnie. Prawdopodobnie zaproponowałby Pan mniej niż minimalne wynagrodzenie, żeby zmniejszyć koszty, ale tak się nie da. Temat wynagrodzeń zawsze jest tematem na pokaz tj. jak urzędnicy przejadają pieniądze podatników. Gdy poruszany jest temat podatków, budżetu od razu mówi się o wynagrodzeniach. Wskazał, że
w UM jest 34 pracowników gdyby zaproponowano im płacę minimalną to kwota minimalnych wynagrodzeń w tym dodatek stażowy to 2,523 mln zł na wynagrodzenie w UM jest przeznaczone ok. 3 mln zł. Więc zostaje różnica 551 tys zł na 34 pracowników. Do tego nie ma kosztów zastępstw, dodatków, wielu składników wynikających z kodeksu pracy, zastępstw osób będących na chorobowych, wynagrodzenia kierowników. Wyrównanie wynagrodzeń do poziomu wynagrodzenia minimalnego w UM w ilości 16 osób to kwota 123 tys zł bez OPS, GOK, Biblioteki i ZSP. Do tego dochodzą skutki spłaszczenia tj. 19 osób pracujących dotychczas za wynagrodzenie minimalne -wzrost to 149 tys zł i dodatki stażowe- 45 tys zł. Łącznie to kwota ponad 314 tys zł . Nawiązał do wzrostu wynagrodzeń diet radnym, które były bardzo niskie,  gdzie radny W. Śliwiński wnioskował o wyższe niż zaproponowane przez Burmistrza. Czy w rozmowie z przedsiębiorcami też o tym mówi, należy mówić o wszystkim.

Radny W.Śliwiński –  stwierdził, że radni    w Gminie Baborów tak mają obecnie najniższe, biorąc pod uwagę że otrzymują za pracę wykonaną czyli nie ma tzw. ryczałtu. Wg jego oceny to jest tak bardzo niska kwota. Odnośnie wynagrodzeń jeżeli 3 mln  podzieli się na ilość etatów w UM wyjdzie wyższa nawet od średniej krajowej, biorąc pod uwagę, że połowa z tych osób pracuje za najniższe wynagrodzenie  to trudno sobie wyobrazić gdzie pan te 1 mln zł chce podwyższyć. Więc nie mówmy tu o złych zarobkach, ponieważ to Burmistrz  decyduje ile poszczególni pracownicy w UM zarabiają. Rozumie, że każdy pracownik chciałby zarabiać za swoją pracę, ale taka sam sytuacja jest z przedsiębiorcami.

Burmistrz Gminy – wskazał, że porównuje się za każda podwyżka do innych gmina a nie mówi się że w porównaniu do innych w Gminie Baborów są konkurencyjne stawki za wodę,  ścieki. Trzeba też dla przedsiębiorcy pokazać, gdzie stawki ma najniższe, a nie tylko najwyższe. Odnośnie pracy i diet radnych stwierdził, że w poprzednim stanie prawnym np. Komisja Rewizyjna nie pobierała diet teraz pobiera za posiedzenia. Teraz każde posiedzenie  jest płatne. Proszę powiedzieć mieszkańców, że jako radny, pobiera Pan dodatkowe pieniądze jako członek Komisji Rewizyjnej. Odnośnie zwiększenia wynagrodzenia to zostaje 551,34 tys zł nie 1 mln z przeliczenia. Do tego dochodzą  odprawy emerytalne, zwiększone wynagrodzenie  dla kierowników, koszty zastępstw.  Nie da się tego podzielić na średną. Zaznaczył, że Burmistrz pracowników nie obdarowywuje, pracownicy pracują na swoje wynagrodzenia. Pan albo nie ma szacunku do tych pracowników, którzy pracują by Pan mógł żyć w tej Gminie, bo w taki sposób jak Pan się wyraża  to jest to bez szacunku dla pracowników UM.

Przewodniczący RM – wskazał na odpowiedzialność jaką ponoszą pracownicy i nie ujmując pracownikom wykonującym najprostsze pracę,  ta praca powinna być zupełnie inaczej wynagradzana.

Radna Magdalena Bradel – wskazała, że Burmistrz zaproponował 17 % podwyżkę podatków, może  gdyby propozycja podwyżek podatków była niższa np. 14%.

Przewodniczący RM – stwierdził, że zaproponowany wzrost to poziom inflacji. Żeby
w przyszłym roku nie okazało się, że trzeba będzie podejmować decyzję o podwyżce.  Jest to decyzja radnych.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że 14% wzrost nie był przeliczany. Przeliczano 15% wzrost.

Sekretarz Gminy- wskazał, że każdy % to 26 tys zł. Należy pamiętać, że 20 tys zł w ubiegłym roku to nie te same pieniądze co w tym roku, żeby to samo zrobić trzeba mieć dużo więcej. Usługi  np. budowlane są droższe niż inflacja. To że dzisiaj bilansujemy budżet to nie znaczy że w ciągu roku będzie się bilansował, bo wydatki będą rosły. Jakakolwiek kwota zwiększenia budżetu w tej chwili na pewno będzie wykorzystana, bo nie wiadomo co będzie Gminę czekało po stronie wydatkowej. Sytuacja wcale nie zamierza się polepszyć.

Radna Kamila Bartman – stwierdziła, że każda podwyżka jest trudna, bo z jednej strony występują jako radni a z drugiej jako mieszkańcy. Nie zgodziła się z wypowiedzią radnego W. Śliwińskiego, bo jest wielką niesprawiedliwością  mówienie, że zarabia się w UM nie wiadomo jakie pieniądze. Rozmawiała z jednym z pracowników z wieloletnim stażem, który otrzymuje netto 2900 zł to nie są jakieś wielkie pieniądze.

Przewodniczący RM – wskazał, że mieszkańcy mają dzieci w szkołach, przedszkolach,
a subwencja oświatowa nie w pełni pokrywa utrzymanie, ona prawdopodobnie nawet nie pokrywa wynagrodzeń nauczycieli, a są jeszcze koszty utrzymania obiektów, zakupu sprzętu itd. Patrzmy na inne gminy, ale nie do końca się porównujmy. Każda gmina ma inną specyfikę, położenie, wpływy.

Sekretarz Gminy – przypomniał, że subwencja na 2021 r. była w kwocie 3 mln 380 tys zł. teraz będzie 600 tys więcej. W planie na 2022 było 7 mln 100 tys zł. W przyszłym roku 8mln 600 tys zł. Same wynagrodzenia w oświacie wzrastają o ponad 1 mln zł. Subwencja wzrosła
o 500 tys zł  a koszty o 1 mln 500 tys zł.  Maksymalna kwota podatków wynika z corocznego przeliczania przez Ministra Finansów z różnicy między cenami w I półroczu roku poprzedniego do roku aktualnego czyli podatku na kolejny rok. Gmina Baborów nie miała maksymalnych stawek dlatego była propozycja do 17 % wzrostu, żeby niejako dorównać temu co wzrosło już w III kwartale.

Radny R. Kraszewski – zapytał jaka jest przewidywana skala procentowa podwyżek dla pracowników

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że zależy to od tego na co Gminę będzie stać
w najbliższym czasie.

Sekretarz Gminy – uzupełnił, że minimalna płaca rośnie z 3000 zł do 3600 zł czyli rośnie
o 20%. Jeżeli mamy utrzymać proporcje tych płac to pozostali pracownicy powinni również mieć podwyższone, na pewno nie stać Gminy na 20% to może być kilkanaście, ale nie wiadomo na ten moment ile. Według danych przytoczonych przez Burmistrza pozostała wartość to ok.550 tys zł z  2 mln 500 tys zł. Z tego wynika, że podwyżka może nawet nie  być 10%. Rotacja kadrowa ciągle się zmienia i nie można wyliczyć szczegółowo.

Przewodniczący RM ogłosił 10 min przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Burmistrz Gminy – zaznaczył, że kwota wynikająca z podwyżki podatków jest kwotą szacowaną na papierze, jest  to założenie ile Gmina powinna otrzymać  przy założeniu 17% podwyżki. Natomiast strona wydatkowa tj. koszty gazu, energii itp. jest nieunikniona. Przychody nie zawsze są zrealizowane a wydatki muszą być poniesione. 

wniosek formalny - wzrost podatków o 12 % (17:53:00)- złożyła radna Kamila Bartman

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński
 • PRZECIW (7):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jadwiga Kowalczykowska

Burmistrz Gminy – stwierdził, że przeliczając 15 % wzrost to planowana kwota wpływów do budzetu  jest mniejsza o 54 tys  zł do tej zaproponowanej w projekcie uchwały

wniosek formalny - wzrost podatków o 15 % (17:59:00)- złożył Przewodniczący RM

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka
 • PRZECIW (6):
  Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jadwiga Kowalczykowska

Przewodniczący RM ogłosił przerwę  na przygotowanie projektu uchwały uwzględniającego powyższy wniosek.

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do głosowania.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekty uchwały.

Głosowanie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - projekt druk nr 353A/22 (18:15:00)- zał. nr 2 do protokołu

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (6):
  Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jadwiga Kowalczykowska

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVI/359/2022 – która stanowi zał. nr 3 do protokołu.

4. Zakończenie obrad. (18:16:00)

Przewodniczący RM złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej.