Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy w Baborowie przy ul. Rynek 5/8

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 47.20m2 położony w Baborowie przy ul. Rynek 5/8.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przedpokój, kuchnia , jeden pokój, łazienka z wc.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 1,90 m2, strych 5,70 m2, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 1,20 m2 .

Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 63.508,76 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1485/2 o pow. 0,1287 ha zapisanej w KW OP1G/0003727/8.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. obszar obejmujący działkę nr 1435/2, oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.) zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 22 lutego 2023r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 1 lutego 2023 r., w biuletynie informacji publicznej, stronach internetowych Gminy Baborów oraz na łamach gazety.