Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy w Baborowie przy ul. Raciborskiej 34 m.1

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW  PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 53,13 m2 na I kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 34 m.1.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, łazienka z WC.

Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 9,43 m2

Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 71.300,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1251/1 o pow. 0,0526 ha zapisanej w KW OP1G/00032481/5.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 226/1000.

Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejskąw Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. obszar obejmujący działkę 1436/2
w Baborowie
oznaczony symbolem 26- MWII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.) zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Z dniem 21 lutego 2023r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 31 stycznia 2023 r., stronach internetowych UM oraz łamach gazety.