Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 29 listopada 2022 r. godz 10:00

Przewodniczące Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

informują,

że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji
z następującym porządkiem

 1. 1. Zapoznanie się z problemami z zakresu ochrony zdrowia na terenie Gminy Baborów;
 2. 2. Sprawozdanie z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 2021 i 2022;
 3. 3. Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w zakresie dożywiania dzieci, realizacja pomocy rzeczowej i finansowej osobom bezrobotnym,
 4. 4. Analiza działalności Zakładu Usług Komunalnych, koszty wywozu odpadów w 2021 r.
 5. 5. Funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baborów w 2021 r.
 6. 6. Drogi gminne - informacja o kosztach ich utrzymania i modernizacji w 2021 r.
 7. 7. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 7.1. odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  2. 7.2. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2023 roku - projekt druk nr 352/21

   PDFP-URM-352-22 - program współpracy z NGO na 2023 rok.pdf (234,83KB)

  3. 7.3. określenia stawek podatku od nieruchomości - projekt druk nr 353/21

   PDFP-URM-353-22 - podatek od nieruchomości od 2023 -17.pdf (338,66KB)

  4. 7.4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt druk nr 354/22

   PDFP-URM-354-22 - stawki za odpady komunalne od 1 stycznia 2023 r.pdf (170,16KB)

  5. 7.5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2022  rok - projekt druk nr 355/22

   PDFP-URM-355-22 - zmiany do budżetu na 2022 rok.pdf (772,08KB)

  6. 7.6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 356/22

   PDFP-URM-356-22 - zmiana WPF.pdf (3,53MB)

 8. 8. Sprawy bieżące.