Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 632/46 w Baborowie przy ul. Kolejowej

    Baborów, dnia 25 października 2022 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 17 października 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 632/46 o powierzchni 0,0038 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), ark. mapy 7, zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 5.720,00 zł brutto.
Kwota wadium: 580,00 zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 listopada 2022 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.
                    
                  

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj