Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1756/2 w Baborowie przy ul. Widokowej

    Baborów, dnia 20 października 2022 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 12 października 2022 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Widokowej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1756/2 o powierzchni 0,1175 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), ark. mapy 3, zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 93.830,00 zł brutto.
Kwota wadium: 9.390,00 zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 października 2022 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.
                  

  Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj