Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedazu - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 5/13 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 47,10 m2  na III kondygnacji budynku mieszkalno-usługowego w Baborowie, przy ul. Rynek 5/13.
Na układ funkcjonalny lokalu składają się : „przechodnia” kuchnia, jeden pokój, łazienka. Do lokalu przynależy wc na korytarzu o powierzchni użytkowej 1,00 m2. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,30 m 2 , strych o powierzchni użytkowej 3,50 m 2 .Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną , ogrzewanie piecowe.
Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 63.015,70 zł.
Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1435/2 o pow. 0,1287 ha zapisanej w KW OP1G/00037270/8.
Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę  nr 1435/2  
w Baborowie, oznaczony jest symbolem 7-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej  obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Z dniem 9 września 2022 r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie  oraz stronach internetowych UM na okres 21 dni tj.19 sierpnia 2022 r.