Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 5/10 w Baborowie

 

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCHDO SPRZEDAŻY


Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 51,50 m2 na III kondygnacji budynku mieszkalno-usługowego w Baborowie, przy ul. Rynek 5/10.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się : „ślepa” kuchnia, trzy pokoje, przedpokój, łazienka , wc.. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Do lokalu przynależą pomieszczenia w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 2,20 m 2 , strychu o powierzchni użytkowej 4,30 m 2 , pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 1,80m 2

i 1.00m 2 . Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną , etażowe centralne ogrzewanie.

Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 68.928,50 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1435/2 o pow. 0,1287 ha zapisanej w KW OP1G/00037270/8.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę nr 1435/2
w Baborowie, oznaczony jest symbolem 7-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 9 września 2022 r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz stronach internetowych UM na okres 21 dni tj.19 sierpnia 2022 r.