Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 308 w Suchej Psinie

    Baborów, dnia 22 lipca 2022 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 14 lipca 2022 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Suchej Psinie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 308 o powierzchni 0,0149 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021228/4.
Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium oraz złożył zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.250,00 zł brutto.
Kwota wadium: 230,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.280,00 zł brutto – sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Izabela Górecka.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 29 lipca 2022 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj