Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 365 w Dziećmarowie

    Baborów, dnia 22 lipca 2022 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 14 lipca 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Dziećmarowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 365 o powierzchni 0,0200 ha, która według ewidencji gruntów stanowi drogi (dr), zapisana w KW OP1G/00021226/0.
Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium oraz złożył zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.450,00 zł brutto.
Kwota wadium: 250,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.480,00 zł brutto – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Piotr Tarnowski.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 29 lipca 2022 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Samotyj