Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 141, 173, 209, 238/1 w obrębie ewidencyjnym Raków

Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

PDFZbiorcze zestawienie ofert - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.pdf


PDFInformacja o kwocie, którą zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.pdf
PDFSWZ- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.pdf
DOCXSWZ- przebudowa drogi dojazdowej do gruntowr rolnych - załączniki 1-6.docx


PDFzał 7.1 - Opis i Strona PB DTR Raków.pdf
PDFzał 7.2 - rys 1 DTR.pdf
PDFzał 7.3 - rys 2 DTR.pdf
PDFzał 7.4 rys 3.1 DTR.pdf
PDFzał 7.5 rys 3.2 DTR.pdf
PDFzał 7.6 - SPEC. TECHN. - SPIS TREŚCI,.pdf
PDFzał 7.7 - 00 - specyfikacje techniczne, wymagania ogólne.pdf
PDFzał 7.8 - 01 - odtworzenie i wyznaczenie układu komunikacyjnego oraz punktów wysokościowych.pdf
PDFzał 7.9 - 02 - roboty rozbiorkowe.pdf
PDFzał 7.10 - 03 - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.pdf
PDFzał 7.11 - 04 - wykonanie robót ziemnych oraz odwozu urobku.pdf
PDFzał 7.12 - 05 - elementy odwodnienia.pdf
PDFzał 7.13 - 06- podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi.pdf
PDFzał 7.14 - 07- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.pdf
PDFzał 7.15 - 08 - czyszczenie i skropienie podłoża.pdf
PDFzał 7.16 - 09 - nawierzchnia z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca AC16W.pdf
PDFzał 7.17 - 10 - nawierzchnia z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna AC11S.pdf
PDFzał 7.18 - 11 - nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana.pdf
PDFzał 7.19 - 12 - rowy, skarpy, udrożnienie, oczyszczenie.pdf
PDFzał 7.20 - 13 - plantowanie, profilowanie, humusowanie przyległych poboczy.pdf
PDFzał 7.21 - Przebudowa drogi gminnej - Raków - PRZEDMIAR.pdf