Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2022 r.

Protokół nr XXX/2022

z Sesji Rady Miejskiej w Baborowie

odbytej w dniu 30 maja 2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-05-30 o godz. 16:01:16, a zakończono o godz. 17:25:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Magdalena Bradel
 7. Dorota Fitzoń
 8. Dagmara Fryzel-Kalita
 9. Michalina Jakubowska
 10. Jadwiga Kowalczykowska
 11. Kazimierz Morys
 12. Jarosław Ronczka
 13. Wiesław Sobczyk
 14. Ewa Stanulewicz

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:01:00)

2. Przedstawienie porządku obrad. (16:02:00)

2.1. Wprowadzenie na wniosek Burmistrza zmian do porządku obrad poprzez dodanie w pkt 4 ppkt 7 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2021 - 2030 - projekt druk nr 311/22 (16:02:00)

dodanie ppkt 7 - podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2021 - 2030 - projekt druk nr 311/22 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

2.2. Wprowadzenie na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zmian do porządku obrad poprzez dodanie w pkt 4 - ppkt 8 i 9 podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekty druki nr 312/22 i 313/22 (16:03:00)

dodanie ppkt 8 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 312/22 (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

dodanie ppkt 9 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 313/22 (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. (16:04:00)

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej - 10 marca 2022 r. (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej - 13 kwietnia 2022 r. (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Marian Bliźnicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

4. Podjęcie uchwał w sprawach: (16:06:00)

4.1. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 305/22 (16:06:00)- zał. nr 1

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji.

głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 305/2 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/310/22, która stanowi zał. nr 2 do protokołu.

4.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Rynek 5/10 w Baborowie) - projekt druk nr 306/22 (16:08:00)- zał. nr 3.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Rynek 5/10 w Baborowie) - projekt druk nr 306/22 (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/311/22, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.

4.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Rynek 5/12 w Baborowie) - projekt druk nr 307/22; (16:09:00)- zał. nr 5 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Rynek 5/12 w Baborowie) - projekt druk nr 307/22; (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/312/22, która stanowi zał. nr 6 do protokołu.

4.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Rynek 5/13 w Baborowie) - projekt druk nr 308/22; (16:11:00)- zał. nr 7 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Rynek 5/13 w Baborowie) - projekt druk nr 308/22; (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/313/22, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - projekt druk nr 310/22 (16:12:00)- zał. nr 9 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - projekt druk nr 310/22 (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/314/22, która stanowi zał. nr 10 do protokołu.

4.6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu - projekt druk nr 304A/22 (16:13:00)- zał. nr 11 do protokołu.

głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu - projekt druk nr 304A/22 (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/310/22, która stanowi zał. nr 12 do protokołu.

4.7. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2021 - 2030 - projekt druk nr 311/22 (16:14:00)- zał. nr 13 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji.

głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2021 - 2030 - projekt druk nr 311/22 (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Śliwiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/310/22, która stanowi zał. nr 14 do protokołu.

4.8. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 312/22 (16:15:00)- zał. nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przytoczyła treść uzasadnienia do uchwały wypracowanego przez w/w Komisję. Dodała, że Burmistrz Gminy zobowiązał się, że wraz z zakończeniem załatania ubytków ul. Kolejowa z powrotem będzie wpisana do umowy z ZUK na sprzątanie.

Burmistrz Gminy – poinformował, że część robót została zakończona w newralgicznych miejscach i dodatkowo zostanie jeszcze wykonana od skrzyżowania ul. Kresowej z ul. Opawską. Od początku mówiono, że nie wynikało to z braku chęci sprzątania, tylko tam nie było co sprzątać z uwagi na bardzo zły stan nawerzchni.

Nie podjęto dyskusji.

głosowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 312/22 (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Wojciech Śliwiński, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/310/22, która stanowi zał. nr 16 do protokołu.

4.9. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 313/22 (16:21:00)- zał. nr 17 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przytoczyła treść uzasadnienia do uchwały wypracowanego przez w/w Komisję. Skarga  jest obszerna .Komisja odniosła się tylko do konkretnych spraw, które są przedmiotem skargi . W treści są zarzucane różne rzeczy Przewodniczącemu Rady, Burmistrzowi, że przez trzy lata okłamywał.

Radny M. Bliźnicki – stwierdził, że gdyby droga została zrobiona w pierwszej wersji, jak miała być zrobiona to teraz byłby spokój. Nie trzeba było proponować ekranów, dróg dodatkowych, nie słuchać mieszkańców tylko zrobić to co w pierwszej wersji było zaprojektowane. Wiadomo, że jak jest firma, to musi dojechać, a innej drogi nie ma.

Radna K.Bartman – dodała, że na jednym z profili społecznościowych ukazał się wpis, że problem nie zakończy się wraz z zakończeniem remontu tej drogi. Jej zdaniem największym problemem jest ten przedsiębiorca.

Radny W.Śliwiński – zapytał jakie są plany remontu tej ulicy, jaki jest czasookres planu remontu tej ulicy, bo Gmina otrzymała dofinansowanie w 2020 rok w kwocie 2 mln zł. na tę ulicę. Przypomniał, że proponował, by tę inwestycje podzielić na dwie części. Burmistrz zaplanował całościowo na kwotę 4 mln 150 tys zł. Otrzymane 2 mln zł. w obecnej sytuacji straciły na wartości przez inflację. Jakie są jeszcze plany w tej kadencji na to, co ma się tam wydarzyć.

Burmistrz Gminy – podkreślił, że szkoda 8-miesięcy w których chciano uzyskać efekt techniczny w sprawie drogi wewnętrznej. Przez ten okres Gmina czekała na zgodę mieszkańców na sprzedaż ich terenów. Była wstępna zgoda mieszkańców , zaplanowano ekrany akustyczne jednak później uzyskano informację, że mieszkańcy nie sprzedadzą terenów przed domami i trzeba było przeprojektować, to co zostało ustalone. Pół środkami nie da się wyprostować tego, co jest do zrobienia. Poinformował o otrzymaniu 8,5 mln zł dofinansowania na ul. Kolejową, Polną, część ul. Opawskiej, przebudowa parkingu, Rynku i dwóch zatok autobusowych. Jest to 95 % dofinansowania całości zadania określonego na poziomie obowiązujących cen rynkowych przy pracach budowlanych.

Radny W.Śliwiński – jaki czas wykonania prac związanych z tą inwestycją.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że będą jeszcze dwa spotkania z projektantami. Na ul. Polną zabezpieczone 15 tys zł na projekt, zachodzi jeszcze potrzeba na zabezpieczenie środków  na dokumentacje projektową na ul. Rynek do uzyskania pozwolenia na budowę w krótkim czasie. Rynek jest bardziej skomplikowany, bo wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Podczas projektowania ul. Opawskiej pojawił się się problem kanalizacji deszczowej pod wiaduktem.

Radna K.Bartman – czyli z ul. Kolejową ruszymy jak będzie pozwolenie na ul. Polną i Rynek czy osobno będzie remontowana ul. Kolejowa a potem dalsza część.

Burmistrz Gminy - zakładane są dwa warianty. Pierwszy wariant to uzyskanie zgody na pozwolenie na budowę na ul. Polną i Rynek. Jeżeli takiej zgody nie uda się uzyskać w szybkim terminie to kończymy tylko na ul. Kolejowej i dla ul. Polnej i dla Rynku sporządzamy program funkcjonalno-użytkowy i ogłaszamy przetarg wiązany z częściową dokumentacją projektową na ul. Rynek i wykonawca wchodzi i może od razu przystąpić do robót budowlanych na ul. Kolejowej a jednocześnie przygotowuje sobie całą dokumentację projektową na ul. Polną i ul. Rynek. Jest to trochę zagmatwane. Największy problem jest przy zasadach rozliczania środków z Polskiego Ładu, ponieważ mamy dopuszczone trzy transze płatności. Pierwsza 20, druga 30
i ostatnia jest transza rozliczeniową. O te transze Gmina może wnioskować o wypłatę. Nie ma możliwości ogłoszenia jednego przetargu na ul. Kolejową, później ogłaszamy przetarg na ul. Rynek i ul. Polną. To musi być w całości realizowane. Gdyby Gmina miała własne środki to można inaczej to rozwiązać. W tym przypadku cała procedura jest dosyć skomplikowana.

głosowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 313/22 (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Rada Miejska w Baborowie podjęła przedmiotową uchwałę Nr XXX/318/22, która stanowi zał. nr 17 do protokołu.

5. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy finansowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baborów (16:42:00)

Protokół radni otrzymali w materiałach do sesji w celu zapoznania się z nim - stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Radna K. Bartman – stwierdziła, że w protokole jest zapis, że Przewodnicząca w celu zakończeniu protokołu wystąpiła dnia 30.11.2021 do wszystkich członków komisji o przedłożenie uwag lub wskazanie tematów, które nie zostały wyjaśnione. Jest napisane, że nie zgłoszono uwag. Zapytała radnych W. Śliwińskiego i R. Kraszewskiego, dlaczego nie zgadzają się z tym protokołem.

Radny R.Kraszewski – stwierdził, że wystąpili z pismem o przedłożenie projektu protokołu, do którego chcieli wnieść wnioski i nie otrzymali tego protokołu.

Radny W.Śliwiński – dodał, że kluczową sprawą w tym protokole było, to że było brak możliwości weryfikacji ilości, które zostały wywożone na te instalacje opierając się o tajemnicę handlową. Mając podejmować decyzje o stawkach, które mieszkańcy mają płacić, to nie może być tu żadnej tajemnicy. Np. w raporcie Burmistrza za 2020 r. była ilość odpadów wielkogabarytowych 155 ton, a w sprawozdaniu ZUK 122 tony. Dużo było takich sytuacji, gdzie były rozbieżności między danymi z Gminy a ZUK. Szkoda czasu na dalszą dyskusję, większość podejmie decyzję.

Burmistrz Gminy odniósł się do pracy Komisji Rewizyjnej, kierowanych zapytań, wyjaśnień i braku uwag złożonych przez radnych W. Śliwińskiego i R. Kraszewskiego.

Radny W.Sobczyk – Burmistrz Gminy swego czasu użył w stosunku do dwóch radnych takich argumentów, że jeżeli uważają, że przekazywana jest nieprawda, to dlaczego nie zgłoszą tego do prokuratury. Jeżeli ktoś tak uważa, to już dawno powinien to zrobić, chyba, że czuje, że nie do końca tez ma rację.

Radny R.Kraszewski – nawiązał do odpadu – ilości popiołu wytwarzanego  przez piece przemysłowe  np. ZSP i ZUK. Opłaty środowiskowe są pobierane są za popioły pobierane przez mieszkańców i drobnych przedsiębiorców.

Burmistrz Gminy – zastanawia to, którzy drobni przedsiębiorcy mają  popiół i mają indywidualne kotłownie do ogrzewania swoich przedsiębiorstw.

Radna K.Bartman – kontrola trwała bardzo długo, rozmawiano bardzo dużo na innych komisjach i padały nawet stwierdzenia, że przedstawiane dane przez P. Prezes są nieprawdziwe. Stwierdziła, że jeżeli ktoś przedkłada dokument pod którym się podpisuje, to uważa, że dane są sprawdzone i prawdziwe. Jeżeli Panowie uważają, że dane są nieprawdziwe, są przekłamania, to należy to gdzieś zgłosić do organów, które to sprawdzą. Zapytała, dlaczego nie wystąpili radni do firmy Naprzód Rydułtowy z prośbą o udostępnienie cennika, bo padały stwierdzenia, że Burmistrz, Prezes ZUK coś ukrywają.

Radny R.Kraszewski – stwierdził, że wystąpili do ZUK o udostępnienie tych stawek i P. Prezes udostępniła dokument odmowny, że Firma Naprzód również odmawia udzielenia informacji nt. udzielenia tych stawek, więc jaki sens występowania do tej firmy.

Radna K.Bartman – było przez Panów sugerowane, że wynika to ze złej woli P. Prezes i na ich miejscu zwróciłaby się do tej firmy Naprzód.

Radny W. Śliwiński – stwierdziła, że zwrócili się o weryfikację tych dokumentów związanych z wagą i ceną, która jest na instalacji w Dzierżysławiu i Gurażdżach, po czym po dwóch, trzech tygodniach P. Prezes dała pismo dot. odpowiedzi z firmy Naprzód Rydułtowy o braku możliwości zweryfikowania tych dokumentów czyli tzw. tajemnica handlowa.

Radny R.Kraszewski – w jednym z pism zwrócili się o udostępnienie stawek i P. Prezes odmówiła, ponowili pismo i ponownie odmówiła i dodatkowo przedstawiła dokument z Firmy Naprzód. Odnośnie Prokuratury jeżeli uznają taką konieczność to sprawę skierują.

Wiceprzewodniczący RM – stwierdził, że dyskusja prowadzi do niczego i zaproponował przegłosowanie wniosku pokontrolnego.

Przew. Komisji Rewizyjnej odczytała treść wniosku – Komisja Rewizyjna wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie o wystąpienie do Rady Nadzorczej ZUK sp. z o. o. w Baborowie z prośbą  o przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności stawek zawartych w umowie pomiędzy Gminą Baborów a ZUK Baborów w zakresie cen zagospodarowania odpadów z cennikiem przyjęcia odpadów na instalacji w Dzierżysławiu zarządzanej przez Naprzód Rydułtowy.

przyjęcie przez Radę wniosku pokontrolnego (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Tokarz

Wiceprzewodniczący RM ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady .

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym; (17:03:00)

Wiceprzewodniczący RM poinformował, że uczestniczył w posiedzeniach Komisji, pełnił dyżury w UM, odbył kilka spotkań z Burmistrzem, reprezentował Radę na uroczystościach w ZSP dot. święta patrona Szkoły.

7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; (17:13:00)

Burmistrz Gminy poinformował, że :
- została zakończona procedura przyjęcia Rynku w Baborowie i od 1 kwietnia stanowi on własność Gminy Baborów, gdzie m.in. na przebudowę Rynku Gmina otrzymała 8,5 mln zł. Rynek stanowi jedną z trzech dróg, o które Gmina wnioskowała. We wrześniu ub.r. rozmawiano o przejęciu jeszcze dwóch dróg od Powiatu Boguchwałów-Wierzbno, która nie została wyremontowana i droga Powstańców- Dzielów, która jest mocno zdewastowana. Gmina ponownie wystąpi z wnioskiem o przejęcie w/w dróg i po raz kolejny zwróci się o załatanie dziur nie musi być remont tych dróg ale o zabezpieczenie by nie postępowała dalsza degradacja tych dróg.

8. Wolne wnioski i informacje; (17:20:00)

9. Zakończenie obrad. (17:25:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący RM zamknął XXX Sesję RM.