Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XXXI Sesja RM - 23 czerwca 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 23 CZERWCA 2022 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji ,
 3. 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2021 rok;
  1. 3.1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 316/22;

   PDFRAPORT o stanie GMINY BABORÓW za 2021 rok.pdf

  2. PDFP-URM-319-22 - wotum zaufania Burmistrzowi za 2021 r..pdf

 4. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2021 r., ocena wykonania budżetu za 2021 r. oraz podjecie uchwały w sprawie absolutorium;
  1. 4.1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

   PDFZB-306-22 - przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf

  2. 4.2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.

   PDFuchwala-nr-992022-z-dnia-21-kwietnia-2022-r-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-opolu-w-sprawie-opini-o-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-gminy-baborow-za-2021-r.pdf

  3. 4.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów,

   PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2022 r..pdf

  4. 4.4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r. ,

   PDFUchwała Nr 205-22 z dnia 9 czerwca 2022 SO RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r - sig.pdf

  5. 4.5. dyskusja,
  6. 4.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2021 r. - projekt druk nr 317/22

   PDFP-URM-320-22 - zatwierdzenie sprawozdania za 2021 rok.pdf

  7. 4.7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2021 rok - projekt druk nr 218/22;

   PDFP-URM-321-22 - absolutorium za 2021 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 5.1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baborów na rok szkolny 2022/2023- projekt druk nr 315/22;

   PDFP-URM-315-22 - określenie ceny paliw w roku szkolnym 2022-23.pdf

  2. 5.2. przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 222/22
  3. 5.3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2022 - projekt druk nr 316/22;

   PDFP-URM-316-22 - zmiany do budżetu na 2022 rok.pdf

  4. 5.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 317/22;

   PDFP-URM-317-22 - zmiana WPF.pdf

  5. 5.5. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - projekt druk nr 318/22;

   PDFP-URM-318-22 - zaciągnięcie pożyczki w BGK.pdf

  6. 5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 r. - projekt druk nr 314/22;

   PDFP-URM-314-22 - zmiana programu współpracy z NGO na 2022 rok.pdf

 6. 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 8. 8. Wolne wnioski i informacje;
 9. 9. Zakończenie obrad;

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 15 czerwca 2022 r.