Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 22 czerwca 2022 r., godz. 16:00

Przewodniczące Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

informują,

że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji
z następującym porządkiem

 

 1. 1. Informacja o sukcesach uczniów w konkursach i olimpiadach, rozpatrzenie wniosków o stypendia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie;
 2. 2. Stan realizacji projektu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Rynek i ul. Wiejska"
 3. 3. Działalność Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Głubczycach, informacja o uczestnictwie rolników i ogrodników z Gminy Baborów w zakresie stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin;
 4. 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. 4.1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baborów na rok szkolny 2022/2023- projekt druk nr 315/22;

   PDFP-URM-315-22 - określenie ceny paliw w roku szkolnym 2022-23.pdf

  2. 4.2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2022 r. - projekt druk nr 316/22;

   PDFP-URM-316-22 - zmiany do budżetu na 2022 rok.pdf

  3. 4.3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 317/22;

   PDFP-URM-317-22 - zmiana WPF.pdf

  4. 4.4. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - projekt druk nr 318/22;

   PDFP-URM-318-22 - zaciągnięcie pożyczki w BGK.pdf

  5. 4.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 r. - projekt druk nr 314/22;

   PDFP-URM-314-22 - zmiana programu współpracy z NGO na 2022 rok.pdf

 5. 5. Sprawy bieżące