Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie i uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów oraz prognoza oddziaływania na środowisko przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia właściwym organom i instytucjom, zgodnie z art 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503)
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów 

PDFProjekt tekstu planu.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały.pdf

PNGProjekt planu.png
http://bip.baborow.pl/download//32776/zalacznik-nr-4-dane-przestrzenne-o-obiekcie.xml
 

Prognoza oddziaływania na środowisko

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf
PDFMapa do prognozy środowiskowej.pdf