Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej nr 108 755 w Dziećmarowie

znaki_strona_www (3).png

 

Zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 108 755 O w Dziećmarowie" dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacunkowe wydatki kwalifikowalne wynoszą 682 625,47 zł, poziom dofinansowania 62,77% - 428 459,16 zł. 

 

Teren przebudowy ulicy drogi gminnej zaczyna się i kończy na DP 1226 O. Droga zlokalizowana jest na działkach drogowych nr: 413, 215/4, 215/3. Przebudowywana droga zapewnia dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymieniana konstrukcja i nawierzchnia jezdni na odcinku od KM 0+000 do KM 0+247,10 przedstawia się następująco:

• asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S (D-50/70) gr. 3 cm; 

• asfaltobeton warstwa wiążaca AC16W (D-35/50) gr. 5 cm;

• podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 20 cm;

• podłoże istniejące z 25% doziarnieniem pospółką, stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 25 cm;

• istniejąca podbudowa.

 

Podłoże/wzmocniona podbudowa jezdni musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 120 MPa. Wzdłuż przebudowywanej konstrukcji jezdni, po obu jej stronach zaprojektowano zabezpieczenie trwałości krawędzi jezdni poprzez wymianę krawężników betonowych. Krawężniki betonowe drogowe należy zabudować jako:

• najazdowe 15x22 cm obniżone i wystające względem nawierzchni jezdni na wysokość 3-4 cm na jako rozwiązanie podstawowe umożliwiające bezpieczny zjazd z jezdni do zjazdu lub na pobocze oraz 1 cm zaniżone poniżej nawierzchni, gdzie wody opadowe będą odprowadzane na pobocza,

• wystające 15x30 cm zabudowane na wysokość 12 cm nad poziom jezdni na odcinkach przy chodnikach.

 

Konstrukcja chodnika przedstawia się następująco:

•kształtka betonowa brukowa z fazą szara gr. 8 cm;

•podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;

•podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 15 cm;

•podłoże istniejące stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 15 cm.

Podłoże pod zaprojektowaną konstrukcję chodnika musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 60 MPa.

 

Konstrukcja zjazdów przedstawia się następująco:

•kształtka betonowa brukowa z fazą czerwona gr. 8 cm;

•podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;

•podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 15 cm;

•podłoże istniejące stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 15 cm.

Podłoże pod zaprojektowaną konstrukcję chodnika musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 80 MPa.

 

 Szczegółowy opis zadania wskazuje dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie z postępowaniem przetargowym: